|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
OBJEM

Nahajate se tukaj

  STROKOVNI AKTIVI

  Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem so organizirani naslednji predmetni aktivi:

   

  Aktiv

  Vodja aktiva

  slovenskega jezika

  Maja Skubic Avsec

  angleškega jezika

  Irena Gorše

  družboslovja

  Anica Strojin

  matematike, fizike in informatike

  Marinka Bojanc

  športne vzgoje

  Katarina Teršar Zalar

  ekonomskih predmetov in turizma

  Alenka Lipej Kastrevec

  prehrane

  Anica Pajer

  kuharstva in strežbe

  Anica Oblak Janko

   

  Strokovni aktivi delujejo na osnovi 64. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter izdelanih delovnih programov. Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma programske enote. V šol. letu 2015/16 bodo strokovni aktivi:

   

  -izdelali in uskladili podrobne letne delovne načrte

  -uskladili kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja ter določili minimalne standarde 

  -znanja

  -poenotili pisno ocenjevanje znanja

  -sodelovali pri izvedbi šolskih projektov

  -sodelovali pri pripravi in izvedbi interesnih dejavnosti

  -sodelovali pri dnevih odprtih vrat in informativnem dnevu

  -vodje aktivov se bodo udeleževali študijskih skupin ter seznanjali ostale člane aktiva z 

  -dogovori in novostmi

  -pripravljali priložnostne razstave

  -sodelovali pri promociji šole in poklicev na področju gostinstva in turizma

  -sodelovali pri organizaciji šolskih prireditev

  -sodelovali pri izdajanju šolskega glasila, šolskega informatorja ter oblikovanju programa 

  -sodelovali pri oblikovanju vsebin spletnih strani

  -sodelovali pri izvajanju različnih usposabljanj.

   

  Podrobnejše naloge strokovnih aktivov so zapisane v delovnih načrtih aktivov, ki so v prilogi letnega delovnega načrta.

  Aktivi se sestajajo po potrebi, vodja aktiva za sejo oblikuje vabilo, ki ga posreduje tudi ravnatelju. O sejah vodijo zapisnike, ki jih hranijo v dokumentaciji za aktiv in tudi v elektronski obliki v spletni učilnici šole. Vodje aktivov en izvod zapisnika oddajo tudi ravnatelju, prav tako pa ravnatelja obveščajo o času in vsebini sestanka.

  Naloge vodje aktiva:

  -koordinira delo znotraj aktiva

  -poskrbi za izdelavo poročila in letnega delovnega načrta ter poroča ravnatelju

  -pregleduje in nadzira delo članov aktiva

  -skrbi za sodelovanje med aktivi

  -seznanja ravnatelja z aktivnostmi aktiva.