|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

    SVET STARŠEV

    Delo šole starši spremljajo tudi v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

    Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. Svet staršev SŠGT v šolskem letu sestavlja 11 predstavnikov oddelkov. Prvi sklic sveta staršev v tekočem šolskem letu opravi ravnatelj.

    Predstavnica staršev Srednje šole za gostinstvo in turizem v Svetu zavoda Grm Novo mesto je ga. Andreja Berdajs.