|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
ZADNJIH 5 OBVESTIL

  

N P T S Č P S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

  Prevzem spričeval in obvestil po popravnih izpitih

  Dijaki, ki opravljate popravne izpite v junijskem roku, lahko spričevala ali obvestila prevzamete v tajništvu šole, in sicer v petek, 6. 7. 2018 in v ponedeljek, 9. 7. 2018 od 8. do 12. ure oz. po 15. 8. 2018.

  RAZPORED DOPOLNILNIH in POPRAVNIH IZPITOV ( spomladanski rok )

  Izpiti  bodo potekali od  petka, 29. 6. 2018 do torka, 3. 7. 2018.  Prostor izpita in komisije bodo objavljene  na oglasni deski šole.

   

  PETEK, 29. 6. 2018

  • MATEMATIKA: pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • NEMŠČINA:  pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • M1 - OGT (Osnove  gostinstva in turizma):  ob 8.00
  • M6 - PIO (Priprava izrednih obrokov):  ob 8.00
  • M2 - KIP (Komuniciranje in poslovanje): ob 8.00
  • M4 - OIDA (Obroki in dogodki z animacijo): ob 8.00
  • SOCIOLOGIJA:  ob 8.00
  • ZGODOVINA:  ob 8.00

   

  PONEDELJEK, 2. 7. 2018

  • SLOVENŠČINA:  pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • UMETNOST: ob 8.00
  • M12 -  HIRD (Hotelska in receptorska dela): ob 8.00
  • SKG (Stroški in kalkulacije v gostinstvu):  ob 8.00

   

  TOREK, 3. 7. 2018

  • ANGLEŠČINA : pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • STNEM (Strokovna terminologija v nemškem jeziku): pisno ob

  7.30, ustno ob 9.00

  • DRUŽBOSLOVJE:  ob 8.00
  • KEMIJA: ob 8.00
  • M4 -  PRO (Priprava rednih obrokov): ob 8.00
  • M3 – OGP (Oblikovanje gostinske ponudbe) : ob 8.00
  • M4 - NKD (Naravna in kulturna dediščina): ob 8.00

  OBVESTILO ZA ZAKLJUČNI IZPIT

  Podelitev spričeval za zaključni izpit bo v sredo, 20. 6. 2018, ob 10. uri v učilnici strežbe.

  Tajnica za ZI

  Irena Jarc

  VABILO K VPISU

  Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

  Obveščamo vas, da bo vpis v izobraževalna programa na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, letos potekal po naslednjem razporedu:

   

  - TOREK, 19. 6. 2018, za (triletni) program gastronomske in hotelske storitve za poklic gastronom-hotelir:

  Bodoči dijaki so razdeljeni v dve skupini:

  1. skupina od 8.00 do 9.30 – vpis bodočih dijakov s priimki A–G,

  2. skupina od 9.30 do 11.00 – vpis bodočih dijakov s priimki K-Ž,

   

  - ČETRTEK, 21. 6. 2018, za (štiriletni) program gastronomija in turizem za poklic gastronomsko-turistični tehnik:

  Bodoči dijaki so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina od 9.00 do 10.30 – vpis bodočih dijakov s priimki A–K,

  2. skupina od 10.30 do 12.00 – vpis bodočih dijakov s priimki L–S,

  3. skupina od 12.00 do 13.00 – vpis bodočih dijakov s priimki Š–Ž.

   

  Vsi prijavljeni učenci ste obvestilo prejeli tudi po navadni pošti.

  Veseli smo, da ste za vpis izbrali našo šolo. Prepričani smo, da se boste pri nas dobro počutili!

   

  Anita Beguš, šolska svetovalna delavka

  ZAKLJUČNI IZPITI 2017/18 (SPOMLADANSKI ROK)

  Razpored izpitov za oddelek 3.B – Gastronomske in hotelske storitve

  IZPITNA ENOTA

  DATUM

  ČAS

  PROSTOR

   

  1. izpitna enota

  SLOVENŠČINA

  PISNI DEL

  ponedeljek, 4.6.2016

  9.00

  009

  USTNI DEL

  petek, 8.6.2018

  8.40

  006

  1. izpitna enota

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

   

   

   

  KUHARSTVO

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  torek, 12.6.2018                      

  9.00

  SŽB 1

   

  Razpored izpitov za oddelek 3.C – Gastronomske in hotelske storitve

  IZPITNA ENOTA

  DATUM

  ČAS

  PROSTOR

  1. izpitna enota

  SLOVENŠČINA

   

  PISNI DEL

   

  ponedeljek, 4.6.2018

  9.00

  009

  USTNI DEL

   

  torek, 12.6.2018

  8.40

  006

  2. izpitna enota

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

   

   

   

  KUHARSTVO

  PRAKTIČNI DEL

  torek, 5.6.2018

  7.00

  KU1/KU2

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  petek, 8.6.2018

  7.00

  SŽB1

   

   

   

   

   

  STREŽBA

   

  PRAKTIČNI DEL

  torek, 5.6.2018

  7.00

  SŽB2

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  petek, 8.6.2018

  7.00

  006

   

  Razpored izpitov - Izobraževanje odraslih

   

  Datum

  Učilnica

  2. izpitna enota

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

  praktični del

   

  torek, 5.6.2018, ob 7.00

  KU1/KU2

  ustni del

   

  torek,12.6.2018, ob 9.00

  SŽB1

   

   

   

  TERMINSKI PLAN SPOMLADANSKEGA ROKA POKLICNE MATURE 2018

  TERMINSKI PLAN SPOMLADANSKEGA ROKA POKLICNE MATURE 2018 – PISNI DEL

  Terminski plan za pisni del velja za kandidate vseh programov (gastronomski tehnik, gastronomsko–turistični tehnik).

   

  DATUM

  URA

  IZPITNE ENOTE / PREDMET IN NJIHOVA OBLIKA

   

  torek,

  29. 5. 2018

   

  ob 9. uri

   

  PISNI DEL 1. IZPITNE ENOTE – SLOVENŠČINA

   

   

   

  sobota,

  2. 6. 2018

   

  ob 9. uri

   

  PISNI DEL 3. IZPITNE ENOTE – ANGLEŠČINA

   

   

   

  sreda,

  6. 6. 2018

   

  ob 9. uri

   

  PISNI DEL 3. IZPITNE ENOTE – NEMŠČINA

   

   

   

  sobota,

  9. 6. 2018

   

   

  ob 9. uri

   

  PISNI DEL 3. IZPITNE ENOTE – MATEMATIKA

   

  ponedeljek,

  11. 6. 2018

   

   

  ob 9. uri

   

  PISNI DEL 2. IZPITNE ENOTE – GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM, GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE

  1. Prostorska razporeditev bo znana na dan posameznega izpita.
  2. Prosimo, da se posameznega izpita udeležite pol ure pred pričetkom. S seboj prinesite osebni dokument.

   

  TERMINSKI PLAN PRAKTIČNEGA IN USTNEGA DELA POKLICNE MATURE PO PROGRAMIH

  1. A, GASTRONONOMIJA IN TURIZEM

  datum

  ura

  predmet

  Sreda, 13. junij 2018

  8.00

  Slovenščina

  Četrtek, 14. junij 2018

  8.00

  Gastronomija in turizem s podjetništvom

  Petek, 15. junij 2018

  8.00

  Priprave na praktični del – izdelek oz. storitev in zagovor (kuharstvo, strežba, turizem)

  Sobota, 16. junij 2018

  7.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, praktični del (kuharstvo, strežba)

  Sobota, 16. junij 2018

  9.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, praktični del z zagovorom (turizem)

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  8.00

  Angleščina

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  10.00

  Matematika

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  8.00

  Nemščina

  Torek, 19. junij 2018

  8.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, zagovor (kuharstvo)

  Torek, 19. junij 2018

  10.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, zagovor (strežba)

  Petek, 6. julij 2018

  9.00

  Seznanitev z uspehom

       
  1. A, GASTRONOMIJA

  datum

  ura

  predmet

  Sreda, 13. junij 2018

  8.00

  Gastronomija in turistične storitve

  Četrtek, 14. junij 2018

  8.00

  Slovenščina

  Petek, 15. junij 2018

  8.00

  Priprave na praktični del – izdelek oz. storitev in zagovor (kuharstvo, strežba)

  Sobota, 16. junij 2018

  7.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, praktični del (kuharstvo, strežba)

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  11.00

  Angleščina

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  8.00

  Matematika

  Torek, 19. junij 2018

  8.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, zagovor (kuharstvo, strežba)

  Petek, 6. julij 2018

  9.00

  Seznanitev z uspehom

  ODRASLI KANDIDATI: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

  datum

  ura

  predmet

  Sreda, 13. junij 2018

  12.00

  Slovenščina

  Četrtek, 14. junij 2018

  13.00

  Gastronomija in turizem s podjetništvom

  Petek, 15. junij 2018

  8.00

  Priprave na praktični del – izdelek oz. storitev in zagovor (turizem)

  Sobota, 16. junij 2018

  9.00

  Izdelek oziroma storitev in zagovor, praktični del z zagovorom (turizem)

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  12.00

  Angleščina

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  8.00

  Matematika

  Ponedeljek, 18. junij 2018

  8.00

  Nemščina

  Petek, 6. julij 2018

  9.00

  Seznanitev z uspehom

   

  Prostorska razporeditev bo znana na dan posameznega izpita.

  Možne so še naknadne spremembe iz nepredvidljivih razlogov – vse morebitne spremembe bodo naknadno objavljene na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

  Maja Skubic Avsec, tajnica ŠMK                       Jože Avsec, predsednik ŠMK

  POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI ZA 3.B IN 3.C

  POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI ZA  3.B (spomladanski rok)

  Izpiti  bodo potekali v sredo, 30. 5. 2018 in četrtek, 31. 5. 2018.  Prostor izpita in komisije bodo objavljene  na oglasni deski šole.

  Sreda, 30. 5. 2018

  • SLOVENŠČINA: 8.00 (pisno), 9.30 (ustno)
  • MATEMATIKA: 8.00 (pisno), 9.00 (ustno)
  • M5 PIO – Priprava izrednih obrokov:  8.00

  Četrtek, 31. 5. 2018

  • ANGLEŠČINA: 8.00 (pisno), 10.45 (ustno)

   

  POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI ZA  3.C (spomladanski rok)

  Izpiti  bodo potekali od srede, 30. 5. 2018 do petka, 1. 6. 2018.  Prostor izpita in komisije bodo objavljene  na oglasni deski šole.

  Sreda, 30. 5. 2018

  • ANGLEŠČINA: 8.00 (pisno), 9.00 (ustno)
  • M5 PIO – Priprava izrednih obrokov:  8.00
  • M8 PIO – Postrežba izrednih obrokov: 8.00

  Četrtek, 31. 5. 2018

  • MATEMATIKA: 11.30 (pisno), 14.00 (ustno)
  • SLOVENSKA VINA: 9.00

  Petek, 1. 6. 2018

  • M12 SNJ – Slovenske narodne jedi:  8.00

   

  Zlata kuhalnica 2018

  V četrtek, 10. maja 2018, je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Novem mestu potekalo regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico. Zbralo se je šest ekip osnovnošolcev (Osnovna šola Ob Rinži, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Osnovna šola Ferda Vesela Stična, Osnovna šola Bršljin, Osnovna šola Blanca in Osnovna šola Krmelj). Tema je bila primorsko obarvana, saj bo finalno tekmovanje potekalo oktobra v sklopu 65. Gostinsko turističnega zbora Slovenije v Portorožu. Učenci so zato na različne načine pripravljali rižoto in vanilijevo kremo s sadjem.

  OBVESTILO – ORLANDO (muzikal)

  V torek, 15. 5. 2018 si bodo dijaki 1. a, 2. a, 3. a, 4. a in 4. b v MGL Mestnem gledališču ljubljanskem ob 15. 00 ogledali gledališko predstavo Orlando katerega je libreto in glasbo po motivih istoimenskega romana Virginie Woolf napisal skladatelj Drago Ivanuša, režirala pa ga je Barbara Hieng Samobor. Govori o potovanju skozi čas in razpira vprašanja o identiteti in spolu.

  GOVORILNE URE, sreda 9. 5. 2018 ob 16.00

  RAZPORED UČILNIC – govorilne ure

  ODDELEK

  UČILNICA

  RAZREDNIK

  1.A

  Učilnica 5

  IRENA JARC

  1. B

  Učilnica 2

  DARINKA D. LAVRIČ

  2. A

  Zbornica

  MARINKA BOJANC

  2. B

  Učilnica SŽB 1

  ANICA O. JANKO

  3. C

  Učilnica 4

  URŠKA MEHLE

  4. B

  Učilnica 3

  ALENKA L. KASTREVEC

  Strani