|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  DELOVNA PRAKSA OZ. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

  Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD) je sestavni del učnega procesa. Z opravljanjem PUD-a, dijaki  praktično preverijo v šoli pridobljeno znanje, se neposredno seznanijo z organizacijo, vsebino in tehniko dela. PUD poteka po vnaprej določenem razporedu, lahko tudi v času počitnic.

   PUD se izvaja v šolskih delavnicah in delavnicah MIC-a, lahko pa se opravlja tudi pri zasebnikih ali v podjetjih, če je bila med njimi in šolo sklenjena pogodba. Dijaki, ki imajo z delodajalci sklenjeno individualno pogodbo, PUD v celoti opravljajo pri delodajalcu. Za eno uro PUD-a se šteje 60 minut.

   

  PUD opravljajo dijaki 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3 .b, 4. b in 5. a oddelka.

   

  Glavni smotri pri opravljanju PUD-a so naslednji:

  • dijaki z aktivnim vključevanjem v delovni proces spoznavajo dela, organizacijo dela in položaj delavcev v podjetju,
  • dijaki spoznavajo dela in naloge svojega poklicnega področja ter v njih neposredno sodelujejo,
  • dijaki razvijajo vztrajnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,
  • dijaki si oblikujejo ustvarjalen odnos do dela in se usposabljajo za spremljanje in uporabo najnovejših dosežkov v stroki.

  Organizator praktičnega usposabljanja je Rok Zupan.

   

  Seznam delodajalcev za PUD: