|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
ZADNJIH 5 OBVESTIL
N P T S Č P S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  ŠOLSKI KOLEDAR

  Začetek pouka: 1. 9. 2022
  Konec pouka: 22. 5. 2023  (za zaključne letnike), 23. 6. 2023   (ostali letniki)
   
  OCENJEVALNA OBDOBJA

  1. ocenjevalno obdobje   
  1. 9. 2022 do 13. 1. 2023 
  2. ocenjevalno obdobje 
   
  16. 1. 2023 do 19. 5. 2023, zaključni letniki 
  16. 1. 2022 do 22. 6. 2023 
  ostali letniki 

  OCENJEVALNA KONFERENCA

  ponedeljek  16. 1. 2023  OCENJEVALNA KONFERENCA OB ZAKLJUČKU 1. OC. OBDOBJA 
  petek  19. 5. 2023  OCENJEVALNA KONFERENCA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE 
  četrtek  22. 6. 2023  OCENJEVALNA KONFERENCA ZA NEZAKLJUČNE LETNIKE 

  ŠOLSKI KOLEDAR - POMEMBNEJŠI DATUMI

  četrtek  1. 9.  ZAČETEK POUKA  
  sobota  1.10.  DELOVNA SOBOTA, POUK (GATUS) 
  ponedeljek– petek  31. 10.–4. 11.  JESENSKE POČITNICE  
  petek  23. 12.  PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  
  torek-petek  27. 12. 2022– 
      30. 12. 2022  
  NOVOLETNE POČITNICE  
  petek  13. 1.  ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA  
  ponedeljek  16. 1.  OCENJEVALNA KONFERENCA OB ZAKLJUČKU 1. OC. OBDOBJA 
  ponedeljek- petek  30. 1. – 3. 2.  ZIMSKE POČITNICE 
  sreda–sreda  1. 2.–1. 3.   ZIMSKI IZPITNI ROK  
  torek  7. 2.   PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM  
  sreda  8. 2.  POUKA PROSTO 
  petek– sobota  17. 2.–18. 2.  INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE   
  četrtek  27. 4.  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
  petek  28. 4.   PRVOMAJSKE POČITNICE  
  petek  19. 5.   OCENJEVALNA KONFERENCA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE 
  petek  20. 5.   ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE  
  ponedeljek  22. 5.  RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE 
  torek-petek  23. 5.–26. 5.  PRIPRAVA NA PM, ZI  
  torek–četrtek  24. 5.–25. 5.  IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (PREDMETNI IZPITI) 
  četrtek  25. 5.   ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (DOPOLNILNI IN POPRAVNI IZPITI) 
  četrtek  22. 6.  ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE, OCENJEVALNA KONFERENCA ZA NEZAKLJUČNE LETNIKE 
  petek  23. 6.   PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL 
  ponedeljek–četrtek  26. 6.–31. 8.  POLETNE POČITNICE  
  ponedeljek   26. 6.   SPOMLADANSKI IZPITNI ROK  
  sreda-sreda   16. 8.-27. 9.  JESENSKI IZPITNI ROK  

   

  Začetek pouka:   1. 9. 2022 
  Konec pouka za zaključne letnike:  19. 5. 2023 
  Konec pouka za ostale letnike:  23. 6. 2023 

   
  IZPITNI ROKI

  ZIMSKI IZPITNI ROK 
   
  1. 2. 2023–1. 3. 2023 
  SPOMLADANSKI  IZPITNI ROK 
   
  26. 6. 2023 
  JESENSKI  IZPITNI ROK 
   
  16. 8.-27. 9. 2023 

   
  IZPITNI ROKI ZA  IZPITE MED POUKOM

    DATUM ROKA 
  1.ROK  5.-9. 9. 2022 
  2. ROK  3.– 7. 10. 2022 
  3. ROK  5.–9. 12. 2022 
  4. ROK  1. 2.–1. 3. 2023 
  5. ROK  8.–12. 5. 2023 

   
  ŠOLA V NARAVI

  ODDELEK CŠOD TERMIN
  2. A, 3. B Rak, Rakov Škocjan 24. 4. – 26. 4. 2023

    
  KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE

  torek  13. 2. 2023   ZAČETEK POKLICNE MATURE  -  
  zimski izpitni rok  
  ponedeljek  13. 3. 2023  SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 
  sobota  27. 5. 2032  ZAČETEK SPLOŠNE in POKLICNE MATURE  -  spomladanski izpitni rok  
  ponedeljek  12. 6. 2023  ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV 
  (rezerva 3. in 10. 6.) 
  sreda  5. 7. 2023  SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku 
  sreda  23. 8. 2023  ZAČETEK SPLOŠNE in POKLICNE MATURE  -  jesenski izpitni rok 
  petek  8. 9. 2023  SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri poklicni mature na jesenskem izpitnem roku 

  Podrobnejši koledar opravljanja poklicne mature je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra.

  KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNIH IZPITOV IZ SLOVENŠČINE (PISNI DEL)

  ponedeljek  13. 2. 2023   
  slovenščina 
  torek  6. 6. 2023  slovenščina  
  sreda  23. 8. 2023  slovenščina  

   
  Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v koledarju zaključnega izpita.