|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
ZADNJIH 5 OBVESTIL
N P T S Č P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

  STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
  Učitelj Razrednik Poučuje e-naslov
  Andrej Lapajne 1.a športna vzgoja, zdravstvena vzgoja, razredništvo andrej.lapanje@grm-nm.si
  Urška Mehle 1.b slovenščina, razredništvo urska.mehle@grm-nm.si
  Darinka Drmaž Lavrič 2.a kemija, biologija, naravoslovje, razredništvo darinka.drmaz.lavric@grm-nm.si
  Irena Gorše 2.b angleščina, razredništvo irena.gorse@grm-nm.si
  Robert Pečarič 3.a praktični pouk kuharstva in strežbe, razredništvo robert.pecaric@grm-nm.si
  Alenka Lipej Kastrevec  3.b ekonomija v strokovnih modulih, razredništvo alenka.lipej.kastrevec@grm-nm.si
  Nina Jarc 4.a geografija, razredništvo nina.jarc@grm-nm.si
  Anica Pajer 4.b prehrana v strokovnih modulih, razredništvo anica.pajer@grm-nm.si
  Zvijezdana Cujnik   angleščina, razredništvo zvijezdana.cujnik@grm-nm.si
  Jože Avsec   zgodovina, sociologija, zgodovina v strokovnih modulih, poslovno komuniciranje, razredništvo joze.avsec@grm-nm.si
  Irena Gorše   angleščina, razredništvo irena.gorse@grm-nm.si
  Katarina Teršar Zalar   športna vzgoja, zdravstvena vzgoja, razredništvo katarina.tersar.zalar@grm-nm.si
  Marinka Bojanc   matematika marinka.bojanc@grm-nm.si
  Maja Skubic Avsec   slovenščina, družboslovje, ravnateljica maja.skubic.avsec@grm-nm.si
  Marija Turk   knjižničarka, praktični pouk kuharstva, prehrana v strokovnih modulih marija.turk@grm-nm.si
  Irena Jarc   nemščina irena.jarc@grm-nm.si
  Anita Beguš   svetovalna delavka, organizatorica prehrane, koordinacija IP anita.begus@grm-nm.si
  Jožica Medle   umetnost jozica.medle@grm-nm.si
  Luka Novak   fizika luka.novak@grm-nm.si
  Anica Strojin   geografija anica.strojin@grm-nm.si
  Slavica Šterk   praktični pouk turizma, turizem v strokovnih modulih slavica.sterk@grm-nm.si
  Urška Mihelič   matematika urska.mihelic@grm-nm.si
  Neva Vrčko Novak   slovenščina neva.vrcko.novak@grm-nm.si
  Nina Jarc   poslovno komuniciranje nina.jarc@grm-nm.si
  Andreja Dvojmoč   praktični pouk kuharstva andreja.dvojmoc@grm-nm.si
  Teja Franko   informatika, matematika teja.franko@grm-nm.si
  Franci Mežič   praktični pouk strežbe franci.mezic@grm-nm.si
  Rok Zupan   praktični pouk strežbe, organizator PUD-a rok.zupan@grm-nm.si
  Drago Košak   prehrana v strokovnih modulih drago.kosak@grm-nm.si
  Tatjana Ravnih   praktični pouk kuharstva tatjana.ravnih@grm-nm.si
  Luciana Šuran   italijanščina  luciana.suran@grm-nm.si
  Tea Zakšek   informatika tea.zaksek@grm-nm.si