|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

  POPRAVNI in DOPOLNILNI IZPITI ( jesenski rok )

  Popravni in dopolnilni izpiti  bodo potekali od  četrtka, 16. 8. 2018 do torka, 21. 8. 2018.  Prostor izpita in komisije bodo objavljene na oglasni deski šole.  

  ČETRTEK, 16. 8. 2018

  • SLOVENŠČINA:  pisno ob 8.00, ustno ob 9.30
  • ANGLEŠČINA : pisno ob 8.00, ustno ob 9.30
  • M5 PIO (Priprava izrednih obrokov): ob 8.00
  • M6 PIO (Priprava izrednih obrokov): ob 8.00

  PETEK, 17. 8. 2018

  • MATEMATIKA: pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • NEMŠČINA: pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • M10 SPTP (Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov): ob 8.00
  • M12 SNJ (Slovenske narodne jedi): ob 8.00
  • SKG (Stroški in kalkulacije v gostinstvu):  ob 8.00
  • ZGODOVINA: ob 8.00

  PONEDELJEK, 20. 8. 2018

  • DRUŽBOSLOVJE:  ob 8.00
  • SOCIOLOGIJA:  ob 8.00
  • STNEM ( Strokovna terminologija v nemškem jeziku: pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • M2 PIZ (Podjetništvo in zakonodaja):  ob 8.00
  • NJ (Narodne jedi): ob 8.00
  • M4 OIDA (Obroki in dogodki z animacijo): ob 8.00
  • M11 OTI (Obdelava turističnih informacij): ob 8.00

  TOREK, 21. 8. 2018

  • M4 PRO (Priprava rednih obrokov): ob 8.00
  • M3 OGP (Oblikovanje gostinske ponudbe): ob 8.00
  • M1 OGIT (Osnove gostinstva in turizma): ob 8.00

  PODELITEV POKLICNE MATURE

  Tako so še zadnjič skupaj pred objektiv stopili dijaki 4. a in 5. a - tisti, ki so uspešno zaključili šolanje pri nas s poklicno maturo.

  Na njihovi nadaljnji poklicni ali študijski poti jim želimo vse dobro!

  OBVESTILO - prijava na poklicno maturo

  Zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu roku poklicne mature 2018 je 6. 7. 2018.

  šolska maturitetna komisija

  OBVESTILO - poklicna matura

  Seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature 2018 bo v petek, 6. 7. 2018, ob 9.00.

  šolska maturitetna komisija

  VABILO K VPISU - PTI

  Spoštovani dijaki in dijakinje!

   

  Obveščamo Vas, da bo vpis v izobraževalni program gastronomija (PTI), za poklic gastronomski tehnik na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, Novo mesto, potekal v PONEDELJEK, 2. 7. 2018 od 8.00 - 11. 30.

   

  Lep pozdrav.

   

  Prevzem spričeval in obvestil po popravnih izpitih

  Dijaki, ki opravljate popravne izpite v junijskem roku, lahko spričevala ali obvestila prevzamete v tajništvu šole, in sicer v petek, 6. 7. 2018 in v ponedeljek, 9. 7. 2018 od 8. do 12. ure oz. po 15. 8. 2018.

  RAZPORED DOPOLNILNIH in POPRAVNIH IZPITOV ( spomladanski rok )

  Izpiti  bodo potekali od  petka, 29. 6. 2018 do torka, 3. 7. 2018.  Prostor izpita in komisije bodo objavljene  na oglasni deski šole.

   

  PETEK, 29. 6. 2018

  • MATEMATIKA: pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • NEMŠČINA:  pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • M1 - OGT (Osnove  gostinstva in turizma):  ob 8.00
  • M6 - PIO (Priprava izrednih obrokov):  ob 8.00
  • M2 - KIP (Komuniciranje in poslovanje): ob 8.00
  • M4 - OIDA (Obroki in dogodki z animacijo): ob 8.00
  • SOCIOLOGIJA:  ob 8.00
  • ZGODOVINA:  ob 8.00

   

  PONEDELJEK, 2. 7. 2018

  • SLOVENŠČINA:  pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • UMETNOST: ob 8.00
  • M12 -  HIRD (Hotelska in receptorska dela): ob 8.00
  • SKG (Stroški in kalkulacije v gostinstvu):  ob 8.00

   

  TOREK, 3. 7. 2018

  • ANGLEŠČINA : pisno ob 7.30, ustno ob 9.00
  • STNEM (Strokovna terminologija v nemškem jeziku): pisno ob

  7.30, ustno ob 9.00

  • DRUŽBOSLOVJE:  ob 8.00
  • KEMIJA: ob 8.00
  • M4 -  PRO (Priprava rednih obrokov): ob 8.00
  • M3 – OGP (Oblikovanje gostinske ponudbe) : ob 8.00
  • M4 - NKD (Naravna in kulturna dediščina): ob 8.00

  OBVESTILO ZA ZAKLJUČNI IZPIT

  Podelitev spričeval za zaključni izpit bo v sredo, 20. 6. 2018, ob 10. uri v učilnici strežbe.

  Tajnica za ZI

  Irena Jarc

  VABILO K VPISU

  Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

  Obveščamo vas, da bo vpis v izobraževalna programa na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, letos potekal po naslednjem razporedu:

   

  - TOREK, 19. 6. 2018, za (triletni) program gastronomske in hotelske storitve za poklic gastronom-hotelir:

  Bodoči dijaki so razdeljeni v dve skupini:

  1. skupina od 8.00 do 9.30 – vpis bodočih dijakov s priimki A–G,

  2. skupina od 9.30 do 11.00 – vpis bodočih dijakov s priimki K-Ž,

   

  - ČETRTEK, 21. 6. 2018, za (štiriletni) program gastronomija in turizem za poklic gastronomsko-turistični tehnik:

  Bodoči dijaki so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina od 9.00 do 10.30 – vpis bodočih dijakov s priimki A–K,

  2. skupina od 10.30 do 12.00 – vpis bodočih dijakov s priimki L–S,

  3. skupina od 12.00 do 13.00 – vpis bodočih dijakov s priimki Š–Ž.

   

  Vsi prijavljeni učenci ste obvestilo prejeli tudi po navadni pošti.

  Veseli smo, da ste za vpis izbrali našo šolo. Prepričani smo, da se boste pri nas dobro počutili!

   

  Anita Beguš, šolska svetovalna delavka

  ZAKLJUČNI IZPITI 2017/18 (SPOMLADANSKI ROK)

  Razpored izpitov za oddelek 3.B – Gastronomske in hotelske storitve

  IZPITNA ENOTA

  DATUM

  ČAS

  PROSTOR

   

  1. izpitna enota

  SLOVENŠČINA

  PISNI DEL

  ponedeljek, 4.6.2016

  9.00

  009

  USTNI DEL

  petek, 8.6.2018

  8.40

  006

  1. izpitna enota

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

   

   

   

  KUHARSTVO

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  torek, 12.6.2018                      

  9.00

  SŽB 1

   

  Razpored izpitov za oddelek 3.C – Gastronomske in hotelske storitve

  IZPITNA ENOTA

  DATUM

  ČAS

  PROSTOR

  1. izpitna enota

  SLOVENŠČINA

   

  PISNI DEL

   

  ponedeljek, 4.6.2018

  9.00

  009

  USTNI DEL

   

  torek, 12.6.2018

  8.40

  006

  2. izpitna enota

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

   

   

   

  KUHARSTVO

  PRAKTIČNI DEL

  torek, 5.6.2018

  7.00

  KU1/KU2

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  petek, 8.6.2018

  7.00

  SŽB1

   

   

   

   

   

  STREŽBA

   

  PRAKTIČNI DEL

  torek, 5.6.2018

  7.00

  SŽB2

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  petek, 8.6.2018

  7.00

  006

   

  Razpored izpitov - Izobraževanje odraslih

   

  Datum

  Učilnica

  2. izpitna enota

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

  praktični del

   

  torek, 5.6.2018, ob 7.00

  KU1/KU2

  ustni del

   

  torek,12.6.2018, ob 9.00

  SŽB1

   

   

   

  Strani