|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  IZVEDBENI PREDMETNIKI

  SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
   

  Srednje strokovno izobraževanje: 

  poklic: gastronomsko-turistični tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik),

   

  Srednje poklicno izobraževanje:

  poklic: gastronom-hotelir (1., 2. in 3. letnik)

   

  Poklicno tehniško izobraževanje:

  poklic: Gastronomski tehnik (4. in 5. letnik)

   

  Program: gastronomske in hotelske storitve, 1. B

  PREDMETI

  1. letnik

  št. ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

   

  P1 Slovenščina

  98

  P2 Matematika

  98

  P3 Tuji jezik

  66

  P4 Umetnost

  33

  P5 Naravoslovje

  66

  P6 Družboslovje

  66

  P7 Športna vzgoja

  66

  Skupaj A

  493

  B – Strokovni moduli

   

  M1 Osnove v gostinstvu

  287

  Skupaj B

  287

  Od tega

   

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

  Praktični pouk

  248

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

  Praktično usposabljanje z delom

  190

  D –Interesne dejavnosti

   

  Interesne dejavnosti

  64

  E- Odprti kurikulum

   

  Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku

  31

  Poznavanje pijač

  31

  Gostinstvo in turizem del gospodarstva

  62

  Vzgoja za zdravje

  31

  Informatika

  62

  Skupaj E

  217

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

  997

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  438

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

  1061

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

  1251

   

  št. tednov v letu

  Število tednov izobraževanja v šoli

  31

  Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

  5

  Število tednov interesnih dejavnosti

  2

  Skupno število tednov izobraževanja

  38

  Preglednica : Predmeti – število ur po načinu izvedbe

   

  Predmeti

   

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  Skupaj

   

  P1 Slovenščina

  98

  /

  98

   

  P2 Matematika

  98

  /

  98

   

  P3 Tuji jezik

  66

  /

  66

   

  P4 Umetnost

  33

  /

  33

   

  P5 Naravoslovje

  66

  /

  66

   

  P6 Družboslovje

  66

  /

  66

   

  P7 Športna vzgoja

  /

  66

  66

   

  M1 Osnove v gostinstvu- deli modula

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  155

  155

   

  praktični pouk- strežba

  /

  93

  93

   

  Prehrana

  39

  /

  39

   

  Skupaj M1

  39

  248

  287

   

  Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku

  31

  /

  31

   

  Poznavanje pijač

  31

  /

  31

   

  Gostinstvo in turizem del gospodarstva

  62

  /

  62

   

  Vzgoja za zdravje

  31

  /

  31

   

  Informatika

  62

  /

  62

   

  PUD

  /

  190

  190

   

   

  Program: gastronomske in hotelske storitve, 2. B,C

  SMER kuharstvo (2. b in del 2. c)

  PREDMETI

  2. letnik

  št. ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

   

  P1 Slovenščina

  67

  P2 Matematika

  67

  P3 Tuji jezik

  66

  P5 Naravoslovje

  66

  P6 Družboslovje

  66

  P7 Športna vzgoja

  66

  Skupaj A

  398

  B – Strokovni moduli

   

  M2 Komuniciranje in poslovanje

  81

  M3 Priprava posameznih skupin jedi

  117

  M4 Priprava rednih obrokov

  150

  M15 Peka peciva

  50

  Skupaj B

  398

  Od tega

   

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

  Praktični pouk

  370

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

  Praktično usposabljanje z delom

  190

  D –Interesne dejavnosti

   

  Interesne dejavnosti

  64

  E- Odprti kurikulum

   

  Poslovno komuniciranje

  31

  Predpisi in kalkulacije

  62

  Živila živalskega in rastlinskega porekla

  62

  Priprava jedi iz različnih skupin živil

  62

  M17 Mešane pijače

  50

  Skupaj E

  267

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

  1063

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  560

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

  1127

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

  1317

   

  št. tednov na leto

  Število tednov izobraževanja v šoli

  31

  Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

  5

  Število tednov interesnih dejavnosti

  2

  Skupno število tednov izobraževanja

  38

  SMER strežba (del 2. c)

  PREDMETI

  2. letnik

  št. ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

   

  P1 Slovenščina

  67

  P2 Matematika

  67

  P3 Tuji jezik

  66

  P5 Naravoslovje

  66

  P6 Družboslovje

  66

  P7 Športna vzgoja

  66

  Skupaj A

  398

  B – Strokovni moduli

   

  M2 Komuniciranje in poslovanje

  81

  M6 Postrežba pijač

  67

  M7 Postrežba rednih obrokov

  200

  M15 Peka peciva

  50

  Skupaj B

  398

  Od tega

   

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

  Praktični pouk

  348

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

  Praktično usposabljanje z delom

  190

  D –Interesne dejavnosti

   

  Interesne dejavnosti

  64

  E- Odprti kurikulum

   

  Poslovno komuniciranje

  31

  Predpisi in kalkulacije

  62

  Živila živalskega in rastlinskega porekla

  62

  Priprava jedi iz različnih skupin živil

  62

  M17 Mešane pijače

  50

  Skupaj E

  267

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

  1063

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  538

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

  1127

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

  1317

   

  št. tednov na leto

  Število tednov izobraževanja v šoli

  31

  Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

  5

  Število tednov interesnih dejavnosti

  2

  Skupno število tednov izobraževanja

  38

  Preglednica : Programske enote – število ur po načinu izvedbe (smer kuharstvo- 2. b in del 2. c)

  Programska enota

   

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

   

  P1 Slovenščina

  67

  /

  67

   

  P2 Matematika

  67

  /

  67

   

  P3 Tuji jezik

  66

  /

  66

   

  P5 Naravoslovje

  66

  /

  66

   

  P6 Družboslovje

  66

  /

  66

   

  P7 Športna vzgoja

  /

  66

  66

   

  M2 Komuniciranje in poslovanje

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  62

  62

   

  poslovno komuniciranje

  19

  /

  19

   

  Skupaj M2

  19

  62

  81

   

  M3 Priprava posameznih skupin jedi

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  93

  93

   

  prehrana

  24

  /

  24

   

  Skupaj M3

  24

  93

  117

   

  M4 Priprava rednih obrokov

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  93

  93

   

  prehrana

  57

  /

  57

   

  Skupaj M4

  57

  93

  150

   

  M15 Peka peciva

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  30

  30

   

  prehrana

  20

  /

  20

   

  Skupaj M15

  20

  30

  50

   

  Poslovno komuniciranje

  31

  /

  31

   

  Predpisi in kalkulacije

  62

  /

  62

   

  Živila živalskega in rastlinskega porekla

  62

  /

  62

   

  Priprava jedi iz različnih skupin živil

  /

  62

  62

   

  M17 Mešane pijače

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  30

  30

   

  prehrana

  20

  /

  20

   

  Skupaj M17

  20

  30

  50

   

  PUD

  /

  190

  /

   

  Preglednica  : Predmeti – število ur po načinu izvedbe (smer strežba del 2. c)

  Predmeti

   

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

   

  P1 Slovenščina

  67

  /

  67

   

  P2 Matematika

  67

  /

  67

   

  P3 Tuji jezik

  66

  /

  66

   

  P5 Naravoslovje

  66

  /

  66

   

  P6 Družboslovje

  66

  /

  66

   

  P7 Športna vzgoja

  /

  66

  66

   

  M2 Komuniciranje in poslovanje

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  62

  62

   

  poslovno komuniciranje

  19

  /

  19

   

  Skupaj M2

  19

  62

  81

   

  M6 Postrežba pijač

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  40

  40

   

  prehrana

  27

  /

  27

   

  Skupaj M6

  27

  40

  67

   

  M7 Postrežba rednih obrokov

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  124

  124

   

  prehrana

  76

  /

  76

   

  Skupaj M7

  76

  124

  200

   

  M15 Peka peciva

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  30

  30

   

  prehrana

  20

  /

  20

   

  Skupaj M15

  20

  30

  50

   

  Poslovno komuniciranje

  31

  /

  31

   

  Predpisi in kalkulacije

  62

  /

  62

   

  Živila živalskega in rastlinskega porekla

  62

  /

  62

   

  Priprava jedi iz različnih skupin živil

  /

  62

  62

   

  M17 Mešane pijače

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  30

  30

   

  prehrana

  20

  /

  20

   

  Skupaj M17

  20

  30

  50

   

  PUD

  /

  190

  /

   

  Program: gastronomske in hotelske storitve, 3. B

  Preglednica: Predmetnik izvedbenega kurikula 3. letnika (smer kuharstvo)

  PREDMETI

  3. letnik

  št. ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

   

  P1 Slovenščina

  48

  P2 Matematika

  48

  P3 Tuji jezik                                                   

  32

  P7 Športna vzgoja

  32

  Skupaj A

  160

  B – Strokovni moduli

   

  M5 Priprava izrednih obrokov

  108

  M13 Delikatesna kuhinja

  50

  Skupaj B

  158

  Od tega

   

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

  Praktični pouk

  140

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

  Praktično usposabljanje z delom

  722

  D –Interesne dejavnosti

   

  Interesne dejavnosti

  32

  E- Odprti kurikulum

   

  M18 Slovenska vina

  50

  Gostinski obrati

  20

  Priprava na 1. izpitno enoto ZI

  32

  Priprava na 2. izpitno enoto ZI

  20

  Skupaj E

  122

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

  440  

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  862

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

  472

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

  1194  

   

  št. tednov na leto

  Število tednov izobraževanja v šoli

  15

  Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

  19

  Število tednov interesnih dejavnosti

  1

  Skupno število tednov izobraževanja

  35

  Preglednica : Predmetnik izvedbenega kurikula 3. letnika (smer strežba)

  PREDMETI

  3. letnik

  št. ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

   

  P1 Slovenščina

  48

  P2 Matematika

  48

  P3 Tuji jezik

  32

  P7 Športna vzgoja

  32

  Skupaj A

  160

  B – Strokovni moduli

   

  M8 Postrežba izrednih obrokov

  108

  M13 Delikatesna kuhinja

  50

  Skupaj B

  158  

  Od tega

   

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

  Praktični pouk

  140

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

  Praktično usposabljanje z delom

  722

  D –Interesne dejavnosti

   

  Interesne dejavnosti

  32

  E- Odprti kurikulum

   

  M18 Slovenska vina

  50

  Gostinski obrati

  20

  Priprava na 1. izpitno enoto ZI

  32

  Priprava na 2. izpitno enoto ZI

  20

  Skupaj E

  122

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

  440

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  862

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

  472  

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

  1194

   

  št. tednov na leto

  Število tednov izobraževanja v šoli

  15

  Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

  19

  Število tednov interesnih dejavnosti

  1

  Skupno število tednov izobraževanja

  35

  Preglednica 6: Predmeti – število ur po načinu izvedbe

  Predmet

   

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

   

  P1 Slovenščina

  48

  /

  48

   

  P2 Matematika

  48

  /

  48

   

  P3 Tuji jezik

  32

  /

  32

   

  P7 Športna vzgoja

  /

  32

   

   

  M5 Priprava izrednih obrokov (kuhar)

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  80

  80

   

  prehrana

  28

  /

  28

   

  Skupaj M5

  28

  80

  108

   

  M8 Postrežba izrednih obrokov (natakar)

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  80

  80

   

  prehrana

  28

  /

  28

   

  Skupaj M8

  28

  80

  108

   

  M13 Delikatesna kuhinja

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo

  /

  30

  30

   

  prehrana

  20

  /

  20

   

  Skupaj M12

  20

  30

  50

   

  M18 Slovenska vina

   

   

   

   

  praktični pouk- strežba

  /

  30

  30

   

  prehrana

  20

  /

  20

   

  Skupaj M18

  20

  30

  50

   

  Gostinski obrati

  20

  /

  20

   

  Priprava na 1. izpitno enoto ZI

  32

  /

  32

   

  Priprava na 2. izpitno enoto ZI

   

   

   

   

  praktični pouk- kuharstvo (kuhar)

  /

  10

  10

   

  praktični pouk- strežba (natakar)

   

  10

  10

   

  PUD

  /

  722

  /

   

  Program: gastronomija in turizem,  1. A

  PROGRAMSKA ENOTA

  Obvezno/

  izbirno

  Število ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

  P1    Slovenščina

  Obvezno

  136

  P3    Matematika

  Obvezno

  102

  P4    Tuji jezik 1 (ANJ)

  Obvezno

  102

  P5    Tuji jezik 2 (NEJ)

  Obvezno

  68

  P6    Umetnost

  Obvezno

  70

  P11   Fizika

  Obvezno

  70

  P12   Kemija

  Obvezno

  70

  P13   Biologija

  Obvezno

  70

  P14   Športna vzgoja

  Obvezno

  68

  Skupaj A

   

  756

   

  B – Strokovni moduli

   

   

  M1  Osnove gostinstva in turizma

  Obvezno

  140

  M3  Poslovno komuniciranje in IKT (Vsebinski sklop: IKT)

  Obvezno

  68

  Skupaj B

   

  208

   

  Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

   

  Praktični pouk

   

  140

   

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

   

  Praktično usposabljanje z delom

   

  76

   

  D –Interesne dejavnosti

   

   

  Interesne dejavnosti

   

  96

   

  E- Odprti  del kurikuluma

   

   

  Turizem *

  Izbirno

  51

  Ekonomija in poslovanje

  Izbirno

  51

  Vzgoja za zdravje

  Izbirno

  51

  Skupaj E

   

  153

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

   

  1117

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

   

  216

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

   

  1213

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

   

  1289

   

   

  Št. tednov v letu

  Število tednov izobraževanja v šoli

   

  34

  Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

   

  2

  Število tednov interesnih dejavnosti

   

  3

  Skupno število tednov izobraževanja

   

  39

  Preglednica : Število ur po načinu izvedbe

  Programska enota

  Število ur po načinu izvedbe

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

  Slovenščina

  136

   

  136

  Matematika

  102

   

  102

  Tuji jezik 1 (ANJ)

  102

   

  102

  Tuji jezik 2 (NEJ)

  68

   

  68

  Umetnost

  70

   

  70

  Fizika

  70

   

  70

  Kemija

  70

   

  70

  Biologija

  70

   

  70

  Športna vzgoja

  68

   

  68

  M1  Osnove gostinstva in turizma

   Praktični pouk kuharstva

   Praktični pouk strežbe

   Praktični pouk turizma

   Prehrana

   

   

   

   

   

  38

   

   

  34

  34

  34

   

   

  34

  34

  34

  38

  Poslovno komuniciranje in IKT  

  Vsebinski sklop: IKT

   

  20

   

  44

   

  68

  Odprti kurikulum: Turizem

  51

   

  51

  Odprti kurikulum: Ekonomija in poslovanje

   

  51

   

   

  51

  Odprti kurikulum: Vzgoja za zdravje

   

  51

   

   

   

  51

  Skupaj

  981

  136

  1117

  Program: Gastronomija in turizem,   2. A

  PROGRAMSKA ENOTA

  Obvezno/

  izbirno

  Število ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

  P1    Slovenščina

  Obvezno

  132

  P3    Matematika

  Obvezno

  99

  P4    Tuji jezik 1 (ANJ)

  Obvezno

  99

  P5    Tuji jezik 2 (NEJ)

  Obvezno

  66

  P14   Športna vzgoja

  Obvezno

  99

  Skupaj A

   

  495

   

  B – Strokovni moduli

  M3   Poslovno komuniciranje in IKT (Vsebinski sklop: POK)

  Obvezno

  65

  M5   Priprava rednih obrokov (gastronomija)

  Izbirno

  234

  M7   Strežba rednih obrokov (gastronomija)

  Izbirno

  132

  M10   Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov (turizem)

  Izbirno

  132

  M11   Obdelava turističnih informacij (turizem)

  Izbirno

  234

  Skupaj B

   

  431

   

  Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

  C –Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk

   

  264

   

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

   

  Praktično usposabljanje z delom

   

  76

   

  D –Interesne dejavnosti

   

   

  Interesne dejavnosti

   

  96

   

  E- Odprti  del kurikuluma

   

   

   Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku *

  Izbirno

  33

  Načini strežbe (gastronomija)

  Izbirno

  66

  Strokovna terminologija v italijanskem jeziku (turizem)

  Izbirno

  66

  Skupaj E

   

  99

   

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

   

  1025

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

   

  340

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

   

  1187

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

   

  1197

   

   

  Št. tednov v letu

  Število tednov izobraževanja v šoli

   

  33

  Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

   

  2

  Število tednov interesnih dejavnosti

   

  3

  Skupno število tednov izobraževanja

   

  38

  Preglednica 4: Število ur po načinu izvedbe

   

  Programska enota

  Število ur po načinu izvedbe

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

  Slovenščina

  132

   

  132

  Matematika

  99

   

  99

  Tuji jezik 1 (ANJ)

  99

   

  99

  Tuji jezik 2 (NEJ)

  66

   

  66

  Športna vzgoja

  99

   

  99

  Poslovno komuniciranje in IKT  

    Vsebinski sklop: POK

   

  65

   

   

  65

  M 5 Priprava rednih obrokov

    Praktični pouk kuharstva

    Prehrana

   

   

   

  69

   

   

  165

   

   

  234

  M 7 Priprava izrednih obrokov

    Praktični pouk strežbe

    Prehrana

   

   

   

  33

   

   

  99

   

   

  132

  M 10 Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov

    Praktični pouk turizma

    Ekonomija

   

   

   

   

  33

   

   

   

  99

   

   

  132

  M 11 Obdelava turističnih informacij

    Praktični pouk turizma

    Ekonomija

   

   

   

  69  

   

   

  165

   

   

  234

  Odprti kurikulum: Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku

   

  33

   

  33

  Odprti kurikulum: Načini strežbe

   

  66

   

   

  66

  Odprti kurikulum: Strokovna terminologija v italijanskem jeziku

   

  66

   

   

   

  66  

  Skupaj

  761

  264

  1025

  Program: gastronomija in turizem,   3. A

  PROGRAMSKA ENOTA

  Obvezno/

  izbirno

  Število ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

  P1    Slovenščina

  Obvezno

  99

  P3    Matematika

  Obvezno

  99

  P4    Tuji jezik 1 (ANJ)

  Obvezno

  99

  P5    Tuji jezik 2 (NEJ)

  Obvezno

  76

  P7    Zgodovina

  Obvezno

  66

  P8    Geografija

  Obvezno

  66

  P14   Športna vzgoja

  Obvezno

  99

  Skupaj A

   

  604

   

  B – Strokovni moduli

  M2   Podjetništvo in zakonodaja

  Obvezno

  130

  M6   Priprava izrednih obrokov (gastronomija)

  Izbirno

  230

  M9   Turistično spremljanje in vodenje (turizem)

  Izbirno

  230

  Skupaj B

   

  360

   

  Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

  C –Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk

   

  164

   

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

   

  Praktično usposabljanje z delom

   

  114

   

  D –Interesne dejavnosti

   

   

  Interesne dejavnosti

   

  96

   

  E- Odprti  del kurikula

   

   

   Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku *

  Izbirno

  56

  Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač (gastronomija)

  Izbirno

  68

  Strokovna terminologija v italijanskem jeziku (turizem)

  Izbirno

  68

  Skupaj E

   

  124

   

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

   

  1088

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

   

  278

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

   

  1184

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

   

  1298

   

   

  Št. tednov v letu

  Število tednov izobraževanja v šoli

   

  33

  Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

   

  3

  Število tednov interesnih dejavnosti

   

  3

  Skupno število tednov izobraževanja

   

  39

   

  Preglednica 4: Število ur po načinu izvedbe

  Programska enota

  Število ur po načinu izvedbe

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

  Slovenščina

  99

   

  99

  Matematika

  99

   

  99

  Tuji jezik 1 (ANJ)

  99

   

  99

  Tuji jezik 2 (NEJ)

  76

   

  76

  Zgodovina

  66

   

  66

  Geografija

  66

   

  66

  Športna vzgoja

  99

   

  99

  M2 Podjetništvo in zakonodaja

   

  130

   

   

  130

  M 6 Priprava izrednih obrokov

    Praktični pouk kuharstva

    Prehrana

    Ekonomija

   

   

   

  66

   

   

  134

   

  30

   

  230

  M 9 Turistično spremljanje in vodenje

    Praktični pouk turizma

    Geografija

   

   

   

      46

   

   

  164

   

  230

  Odprti kurikulum: Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku

   

  56

   

   

  56

  Odprti kurikulum: Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

   

   

   

  68

   

  68

  Odprti kurikulum: Strokovna terminologija v italijanskem jeziku

   

   

   

  68

   

  68

  Skupaj

  856

  232

  1088

  Program: gastronomija in turizem,   4. A

  PROGRAMSKA ENOTA

  Obvezno/

  izbirno

  Število ur na leto

  A – Splošnoizobraževalni predmeti

  P1    Slovenščina

  Obvezno

  120

  P3    Matematika

  Obvezno

  83

  P4    Tuji jezik 1 (ANJ)

  Obvezno

  117

  P6    Zgodovina   

  Obvezno

  39

  P7    Geografija

  Obvezno

  39

  P8    Sociologija

  Obvezno

  70

  P13   Športna vzgoja

  Obvezno

  74

  Skupaj A

   

  542

  B – Strokovni moduli

   

   

  M4  Naravna in kulturna dediščina

  Obvezno

  134

  M8  Strežba izrednih obrokov

  Obvezno

  130

  M12 Hotelska in receptorska dela

  Obvezno

  130

  M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in v svetu

  Obvezno

  50

  M19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu

  Obvezno

  50

  Skupaj B

   

  314

   

  C –Praktično izobraževanje v šoli

   

   

  Praktični pouk (gast./tur.)

   

  99/96

   

  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

   

   

  Praktično usposabljanje z delom

   

  /

   

  D –Interesne dejavnosti

   

   

  Interesne dejavnosti

   

  64

   

  E- Odprti  del kurikula

   

   

  Strokovna terminologija v italijanskem jeziku

  Izbirno

   68

  Narodne jedi

  Izbirno

  103

  Animacija

  Izbirno

  50

  Strokovna terminologija v nemškem jeziku

  Izbirno

  68

  Priprave na POM

  Izbirno

  65

  Skupaj E

   

  236

  Skupno število ur pouka (A+B+E)

   

  1092

  Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

   

  99

  Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

   

  1138

  Skupaj (A+B+Č+D+E)

   

  1138

   

  Št. tednov v letu

  Število tednov izobraževanja v šoli

   

  33

  Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

   

  /

  Število tednov interesnih dejavnosti

   

  2

  Skupno število tednov izobraževanja

   

  35

  Preglednica 4: Število ur po načinu izvedbe

  Programska enota

  Število ur po načinu izvedbe

   

  teoretični pouk

  praktični pouk - vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

  Slovenščina

  120

   

  120

  Matematika

  83

   

  83

  Tuji jezik 1 (ANJ)

  117

   

  117

  Sociologija

  70

   

  70

  Športna vzgoja

  74

   

  74

  Zgodovina

  39

   

  39

  Geografija

  39

   

  39

  M4 Naravna in kulturna

    dediščina

    Geografija

    Umetnostna zgodovina

    Zgodovina

    Prehrana

   

   

  33

  35

  33

  33

   

   

  134

   

   

   

   

   

  M8  Strežba izrednih

    obrokov

    Praktični pouk strežbe

    Ekonomija

   

   

   

  31  

   

   

  99

   

   

  130  

   

   

  M16 Kulinarika in vina v

    Sloveniji in svetu

    Prehrana

    Praktični pouk strežbe

   

   

  35

   

   

   

  15

   

  50

   

  M12 Hotelska in

    receptorska dela

    Praktični pouk turizma

    Ekonomija

   

   

   

  33  

   

   

  97

   

   

   

  M19 Dopolnilne

    dejavnosti v hotelu

    Praktični pouk turizma

    Strokovna teorija

    turizma

   

   

   

     15  

   

   

         35

   

  50

   

   

  Odprti kurikulum: Narodne jedi

   

       103

  103

  Odprti kurikulum: Strokovna terminologija v italijanskem jeziku

   

  68

   

   

  68

  Odprti kurikulum: Animacija (PPT)

   

   

   

  50

   

  50

  Odprti kurikulum: Strokovna terminologija v nemškem jeziku

   

  68

   

   

  68

  Odprti kurikulum: Priprave na POM

   

  65

   

   

  65

  Skupaj

   

   

  1017

  Program: gastronomija (pti), 4. B

  Oznaka programske enote

  Ime programske enote

  Letno št. ur

  P1

  SLOVENŠČINA

  140

  P2

  MATEMATIKA

  105

  P3

  ANGLEŠČINA

  140

  P4

  UMETNOST

  30

  P5

  GEOGRAFIJA

  40

  P6

  FIZIKA

  40

  P7

  KEMIJA

  40

  P8

  BIOLOGIJA

  40

  P9

  INFORMATIKA

  60

  P10

  ŠPORTNA VZGOJA

  76

  M1

  RECEPTORSKA DELA

  a)  praktični pouk turizma (RECD-PT)

  b)  turizem (RECD-T)

  75

  20

   

  55

  M3

  OBLIKOVANJE GOSTINSKE PONUDBE

  a)praktični pouk strežbe

   

   

  b)prehrana

  75

   

  35

   

   

  40

  M4

  OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO

  1. praktični pouk kuharstva

   

   

   

   

   

  1. praktični pouk strežbe

   

   

  1. ekonomija
  2. prehrana

  210

   

  35

   

   

   

   

   

  31

   

   

  70

  74

  OK

  ODPRTI KURIKULUM

  Stroški in kalkulacije v gostinstvu

  Dogodki v gostinstvu

  P.P.  kuharstvo

   

   

   

  P.P. strežba

   

  35

   

  17

   

   

   

  17

   

  Programska enota

  Število ur po načinu izvedbe

   

  teoretični pouk

  praktični pouk – vaje

  teoretični in praktični pouk skupaj

  Slovenščina

  140

   

  140

  Matematika

  105

   

  105

  Tuji jezik 1 (ANJ)

  140

   

  140

  Umetnost

  30

   

  30

  Geografija

  40

   

  40

  Fizika

  40

   

  40

  Kemija

  40

   

  40

  Biologija

  40

   

  40

  Informatika

  60

   

  60

  Športna vzgoja

  76

   

  76

  M1  RECEPTORSKA DELA

  a)  praktični pouk turizma (RECD-PT)

  b)  turizem (RECD-T)

  75

   

   

   

  55

   

   

  20

   

  75

   

  20

   

  55

  M3 OBLIKOVANJE GOSTINSKE PONUDBE

  c) praktični pouk strežbe

  d) prehrana

   

   

   

  40

   

   

  35

  75

   

  35

  40

  M4 OBROKI IN DOG Z ANIMACIJO

  e) praktični pouk kuh

  f) praktični pouk strežbe

  g) ekonomija

  h) prehrana

   

   

   

   

  70

  74

   

   

  35

  31

   

   

   

   

  70

  74

  Odprti kurikul:

  Stroški inkalkulacije v gos

   

  35

   

   

  35

  Dogodki v gostinstvu

  Kuh

  Sžb

   

   

   

  17

  17

   

   

  Skupaj

  1060

  121

  1190

  Program: gastronomija (pti),   5. A

   

  Oznaka programske enote

  Ime programske enote

  Letno št. ur

  P1

  SLOVENŠČINA

  136

  P1

  MATEMATIKA

  101

  P3

  ANGLEŠČINA

  136

  P5

  ZGODOVINA

  40

  P6

  SOCIOLOGIJA

  40

  P7

  ŠPORTNA VZGOJA

  74

  M2

  Naravna in kulturna dediščina

   

  • Prehrana
  • Turizem
  • Geografija
  • zgodovina

  134

   

  34

  66

  17

  17

   

  M4

  Obroki in dogodki z animacijo

   

  • praktični pouk kuharstva

   

   

   

   

  • praktični pouk strežbe

   

   

  • ekonomija
  • turizem

  154

   

   

  34

   

   

   

   

  25

   

   

  34

  61

  M5

   

   

  Priprava dietnih jedi

   

  • kuharstvo

   

   

  • prehrana

  50

   

   

  30

   

   

  20

  M 11

   

  Restavracijsko slaščičarstvo

   

  • praktični pouk kuharstva

   

   

   

  • prehrana

  50

   

  30

   

   

   

  20

  OK

  ODPRTI KURIKULUM

   

  OK

  Stroški in kalkulacije v gostinstvu

  35

  OK

  Priprava na 1. izpitno enoto- SLO(PIE-S)

  43

  OK

  Priprava na 3. izpitno enoto- AN(PIE-A)

  34

  OK

  Priprava na 3. izpitno enoto- MAT(PIE-M)

  34

  OK

  Priprava na 4. izpitno enoto-KUH(PIE-K)

  34

  OK

  Priprava na 4. izpitno enoto-SŽB(PIE-ST)

  34

  IND

  Interesne dejavnosti

  32

  PUD

  Praktično usposabljanje z delom

  38

   

   

  Oznaka programske enote

  PROGRAMSKA ENOTA

  Teoretični pouk

  Praktične vaje

  Teoretični in praktični pouk skupaj

  P1

  SLOVENŠČINA

  136

   

  136

  P1

  MATEMATIKA

  101

   

  101

  P3

  ANGLEŠČINA

  136

   

  136

  P5

  ZGODOVINA

  40

   

  40

  P6

  SOCIOLOGIJA

  40

   

  40

  P7

  ŠPORTNA VZGOJA

  74

   

  74

  M2

  Naravna in kulturna dediščina

   

  • prehrana
  • turizem
  • geografija
  • zgodovina

  134

   

   

  34

  66

  17

  17

   

   

  134

  M4

  Obroki in dogodki z animacijo

   

  • praktični pouk kuharstva
  • praktični pouk strežbe
  • ekonomija
  • turizem

   

   

   

   

   

   

  34

  61

   

   

   

   

  34

   

  25

  154

  M5

   

   

  Priprava dietnih jedi

  • kuharstvo
  • prehrana

   

   

   

  20

   

   

  30

  50

  M 11

   

  Restavracijsko slaščičarstvo

   

  • praktični pouk kuh.

   

  • prehrana

   

   

   

   

  20

   

   

  30

  50

  OK

  ODPRTI KURIKULUM

   

   

   

  OK

  Stroški in kalkulacije v gostinstvu

  35

   

   

  OK

  Priprava na 1. izpitno enoto- SLO(PIE-S)

  43

   

  43

  OK

  Priprava na 3. izpitno enoto- AN(PIE-A)

  34

   

  34

  OK

  Priprava na 3. izpitno enoto- MAT(PIE-M)

  34

   

  34

  OK

  Priprava na 4. izpitno enoto-KUH(PIE-K)

   

  34

  17

  OK

  Priprava na 4. izpitno enoto-SŽB(PIE-ST)

   

  34

  17

  IND

  Interesne dejavnosti

  32

   

  32

  PUD

  Praktično usposabljanje z delom

  38

   

  38