|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  KOMISIJE

   PRITOŽBENA KOMISIJA oz. KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC

  V skladu s 80. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006)je imenovana pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic dijakov v sestavi:

  Anita Beguš – predsednica

  Katarina Teršar Zalar – članica

  Klavdija Giodani – zunanja članica (Ekonomska šola)

  Irena Jarc -  nadomestna članica

  Darinka Drmaž Lavrič  – nadomestna članica

  Alenka Lipej Kastrevec – nadomestna članica

   

   KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE FORMALNO IN NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

  V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) ter Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010)  je bila imenovana komisija za priznavanje formalno in  neformalno pridobljenega znanja v sestavi:

  Marinka Bojanc – predsednica

  Robert Pečarič – članica

  Anica Pajer  – članica

  Slavica Šterk -  članica

   

  KOMISIJA ZA KAKOVOST

  V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Svet zavoda na predlog ravnatelja imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik in člani, imenovani izmed strokovnih delavcev, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev. Komisijo sestavljajo:

  2 člana ustanovitelja: Damjan Fink in Robert Gregorčič 

  1 član staršev: Karmen Rozman 

  1 član dijakov: Jožica Starašinič 

  2 člana zaposlenih v zavodu: Alenka Lipej Kastrevec (predsednica), Anica Pajer, Rok Zupan

  Poročilo: Poročilo komisije za kakovost 2021-22.docx

   KOMISIJA ZA PREHRANO

  Tako kot že nekaj let bomo tudi v letošnjem šolskem letu zagotavljali topli obrok. Glede na socialni status lahko dijaki pridobijo subvencijo za malico. Starši morajo dijake na malico prijaviti. Za organizacijo šolske prehrane so bila izdelana pravila, ki jih je potrdil Svet zavoda.

  Na osnovi 5. Člena Pravilnika o šolski prehrani je ravnatelj imenoval komisijo za prehrano v naslednji sestavi:

  - Anita Beguš, predstavnica zaposlenih (organizatorica prehrane)

  - Anica Oblak Janko, predstavnica zaposlenih;

  - Anica Pajer, predstavnica zaposlenih;

  - Toni Cimermančič, predstavnik zaposlenih in

  - Hana Šobar, predstavnik dijakov.