|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

POUK

  UČBENIŠKI SKLAD

  Naši dijaki si lahko tudi za prihodnje šolsko leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
  Izposodijo si lahko komplet učbenikov ali posamezne učbenike.
  Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov. Ob koncu šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali plačati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih.
  Naročilnico za izposojo dobite v knjižnici.
   

  Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka: Marija Turk

   

  POKLICNA MATURA

  Prijava na zimski rok poklicne mature:

  ZADNJI ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV NA ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE je 3. 12. 2021.

  OBRAZCI ZA PRIJAVO IN ODJAVO:

  Obrazec_prijava_k_PM.doc

  Odjava_od_PM_predmeta.pdf

  Predprijava_k_PM.pdf

  TabelaKPP_Matura.pdf

   

  GOVORILNE URE TAJNICE ŠMK 

  ŠOLSKI KOLEDAR

  ŠOLSKI KOLEDAR

   

  Začetek pouka:     1. 9. 2021

  Konec pouka:       20. 5. 2021  (za zaključne letnike)

                               24. 6. 2022   (ostali letniki)

   

   

   

  OCENJEVALNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2020/21

   

  1. ocenjevalno obdobje

  1. 9. 2021 do 14. 1. 2022

  2. ocenjevalno obdobje

   

  15. 1. 2022 do 20. 5. 2022, zaključni letniki

  15. 1. 2022 do 23. 6. 2022

  ostali letniki

  KOMISIJE

   PRITOŽBENA KOMISIJA oz. KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC

  V skladu s 80. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006)je imenovana pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic dijakov v sestavi:

  Anita Beguš – predsednica

  Katarina Teršar Zalar – članica

  Klavdija Giodani – zunanja članica (Ekonomska šola)

  Irena Jarc -  nadomestna članica

  Darinka Drmaž Lavrič  – nadomestna članica

  Alenka Lipej Kastrevec – nadomestna članica

   

  STIKI S STARŠI

  Na šoli želimo, da starši redno obiskujete roditeljske  sestanke in govorilne ure.  Roditeljska sestanka bosta v mesecu septembru ter po koncu prvega ocenjevalnega obdobja (januarja 2020).

  Govorilne ure bodo potekale vsako prvo delovno sredo v mesecu novembru, decembru, marcu, aprilu in maju, praviloma med 16.00 in 17.00 uro. Decembra in aprila bodo na govorilnih urah prisotni vsi učitelji, kot tudi na obeh roditeljskih sestankih. Za druge termine popoldanskih govorilnih ur  ter dopoldanske termine se starši lahko dogovorijo z razrednikom.

  RAZREDNIŠTVO

   

  Ime in priimek

  Razrednik

  1. Darinka Drmaž Lavrič

  1. a

  2. Irena Gorše

  1. b

  3. Robert Pečarič

  2. a

  4. Alenka Lipej Kastrevec

  2. b

  5. Nina Jarc

  3. a

  6. Jože Avsec

  3. b

  DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

  ''Vsak človek na tem planetu je čudež.

  Vsak od nas je tako ali drugače heroj.

  Vsak od nas ima potenciale za izjemne dosežke,

  srečo, trajen občutek izpolnitve.

  potrebni so samo majhni koraki

  proti našim sanjam.''

                                     (Robin Sharma)

   

  Anita Beguš, univ. diplomirana socialna delavka

   

  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

  ''Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.

  Bistvo je očem nevidno.''

  (Antoine de Saint-Exupéry)

   

   

   

  Anita Beguš, univ. dipl. socialna delavka

   

  E-naslov: anita.begus@guest.arnes.si

   

  Tel. št.: 07 373 16 38

                            

   

   

  NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

  DIJAŠKA SKUPNOST

  Dijaška skupnost SŠGT je sestavljena iz predstavnikov  desetih oddelkov šole. Predsednik dijaške skupnosti je predstavnica 3. a oddelka Karisa Hribar. Mentor dijaške skupnosti je Andrej Lapanje.

  IZVEDBENI PREDMETNIKI

  SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
   

  Srednje strokovno izobraževanje: 

  poklic: gastronomsko-turistični tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik),

   

  Srednje poklicno izobraževanje:

  poklic: gastronom-hotelir (1., 2. in 3. letnik)

   

  Poklicno tehniško izobraževanje:

  poklic: Gastronomski tehnik (4. in 5. letnik)

   

  Strani