|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

POUK

  ŠOLSKA KNJIŽNJICA

   

  Knjižničarka: Marija Turk

  Telefon: 07 373 16 28

  E-naslov: knjiznica.ssgtnm@guest.arnes.si ali marija.turk1@guest.arnes.si

  Urnik izposoje:

  (se spreminja,  prilagaja se glede na ostale delovne obveznosti knjižničarke).

  Izposoja  od 7. 11. 2016 do naslednje spremembe urnika:

  PONEDELJEK

  ZAPRTO

  PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU

  ŠOLSKA PRAVILA pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah: 

  Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah.pdf

   

  PRAVILNIK o šolskem redu Srednje šole za gostinstvo in turizem :

  ŠOLSKA PRAVILA 2020.pdf

   

  ŠOLSKI ZAKONODAJA IN PREDPISI

  HIŠNI RED

  HIŠNI RED - šolsko leto 2020-21.docx

   

  ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI):

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

   

  ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1):

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325

   

  ŠOLSKI ZVONEC

   

  Začetek ure

  Konec ure

  Predura

  7.00

  7.45

  1. ura

  7.50

  8.35

  2. ura                         

  8.40

  9.25

  MALICA                        

   

   

  3. ura

  9.55

  10.40

  DELO IN ŽIVLJENJE NA ŠOLI

  Šola je regijskega pomena. Večina dijakov je vozačev. Vsi dijaki imajo tudi možnost prehrane. Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.00 oz. 7.50 in se zaključi najpozneje ob 14.00. Izjemoma, glede na organizacijo dela lahko pouk poteka tudi izven navedenih terminov. Praktični pouk se izvaja praviloma v dopoldanskem času od 7.00 do 14.00 ure, izjemoma pa lahko tudi v popoldanskem času.

   

  Strani