Predstavitev programa
GASTRONOMSKI
TEHNIK (PTI)
želim se vpisati

GASTRONOMSKI TEHNIK (PTI)

Šola, na kateri se šolaš za poklice, ki osrečujejo ljudi.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
kjer ti dajo vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoja vprašanja,
kjer pridobiš spretnosti za delo z ljudmi in za ljudi,
kjer si lahko ustvarjalen,
kjer spoznavaš nove smernice v kulinariki in strežbi,
kjer lahko pokažeš, kaj znaš.

To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA

Šola je ena od organizacijskih enot Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.  Izobražujejo se dijaki iz Dolenjske, Bele in Suhe krajine in Posavja. Majhno število dijakov omogoča, da se vsakemu posveča dovolj časa in pozornosti. Dijaki pridobivajo znanje in spretnosti v prijetnem, mirnem okolju. V zadnjih letih smo šolo posodobili in v letošnjem šolskem letu v celoti obnovili učilnico za kuharstvo. Za dobro
počutje dijakov poskrbimo tudi z okusno toplo malico.

KJE SMO?

V centru Novega mesta! Le nekaj korakov stran od glavnega križišča pri Zavarovalnici Sava in Novega trga. 

500 m od železniške postaje Center in slab kilometer od glavne avtobusne postaje.

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk se začne ob 7.50 in se zaključi do 14.00. Izvaja se na sedežu šole, na Ulici talcev 3 v središču Novega mesta, pouk športne vzgoje pa poteka v športnem parku Loka ali v športni dvorani Marof.

PREDMETNIK

work

PRAKTIČNI POUK IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Manjši del praktičnega pouka poteka v šolskih delavnicah, večino spretnosti in znanj v kuharstvu in strežbi pa dijaki nadgradijo s pripravo jedi in postrežbo v šolski restavraciji Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma, pri pripravi šolske malice ali pri izvajanju cateringa. 
Program predvideva tudi praktično usposabljanje z delom v obsegu dveh tednov, en teden v 1. in en teden v 2. letniku. Namen PUD-a je, da si dijaki v delovnem procesu pridobijo dodatne veščine in spretnosti, se navajajo na delo v skupinah, na tempo dela in se naučijo sprejemati odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program gastronomija se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje srednjega poklicnega izobraževanja gastronom-hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, pek, slaščičar, slaščičar-konditor.

POKLICNA MATURA

Izobraževanje se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki obsega:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek oz. storitev in zagovor

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpišete v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno
opravljenim 5. predmetom iz predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.
Po poklicni maturi se lahko vpišete tudi na maturitetni tečaj na eni izmed gimnazij.

POSEBNOSTI

- Veliko praktičnega znanja in spretnosti omogoča lahko zaposljivost na različnih delovnih mestih v gostinstvu in turizmu.
- Vsaka generacija z izbiro izbirnih modulov sooblikuje predmetnik 2. letnika.
- V primeru nedokončanega šolanja lahko dijak pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo vodja cateringa.

CATERING

Dijak se usposobi za prevzem naročila, pripravo jedi, organizacijo transporta in postrežbo obroka na kraju dogodka (izven matične hiše).

RESTAVRACIJSKO SLAŠČIČARSTVO

Dijak pripravlja narodne, svečane sladice in sladice tujih kuhinj za različne vrste obrokov in dogodkov.

PRIPRAVA JEDI PRED GOSTOM IN MEŠANJE PIJAČ

Dijak se usposobi za pripravo flambiranih jedi, razkosavanje in filiranje jedi pred gostom ter pripravlja različne skupine mešanih pijač.

projekti in dogodki

Dijaki programa gastronomski tehnik bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip

MNENJA

Maja Skubic Avsec

Ravnateljica

Srednja šola za gostinstvo in turizem je šola s 60-letno tradicijo in z bogatimi izkušnjami v usposabljanju bodočih gostinskih in turističnih delavcev.

Izobražujemo v 3 izobraževalnih programih: gastronomija in turizem, gastronomija ter gastronomske in hotelske storitve.

Naši dijaki poleg splošnega pridobijo veliko znanja iz gastronomije in turizma, dragocene so usvojene praktične veščine v kuhanju, strežbi, turizmu in v prihodnjem šolskem letu tudi oskrbi (npr. v različnih domovih, hotelih, gospodinjstvih …). Sledimo novostim in jih ustvarjalno vpeljujemo v pedagoški
proces, kar našim dijakom omogoča enakovredno vključevanje na trg dela ali nadaljevanje izobraževanja na višjih, visokih šolah oz. fakultetah.

Skupaj s sodelavci in starši dijakov se trudimo ustvarjati trdno partnerstvo za vsestranski napredek nam zaupanih mladih in sooblikovati mlade v
odgovorne, strpne, spoštljive osebnosti. Z razumevajočimi medsebojnimi odnosi ustvarjamo pogoje za uspeh slehernega dijaka, kajti ⎼ pomemben je vsak.

Mnenja dijakov

Za gastronomijo sem se odločila, da bi imela več možnosti za zaposlitev in ker me veseli delati s hrano. Všeč mi je, da je šola v centru mesta in vlak ni daleč. Na šoli mi je všeč, saj se dobro razumem s profesorji in sošolci.
Katarina Grčar

Na našo srednjo šolo za gostinstvo in turizem sem se vpisal, saj sem že kot osnovnošolec rad kuhal in stregel goste na obisku ter  domače v hiši. Po informativnem dnevu pa je želja postati natakar postala še večja in postalo je gotovo, da bom 1. 9. vstopil v to šolo kot dijak in bodoči natakar. Na šoli mi je  všeč to, da so učitelji in drugi dijaki zelo  komunikativni in se zato lahko hitro o čem dogovorimo.

Najboljša stvar je bila, da smo v 3. letniku imeli veliko prakse, s čimer smo pridobili ogromno novega znanja, ki ga samo s teorijo ne bi. Sedaj sem kot dijak 4. letnika zelo vesel in ponosen, da sem dijak te šole, in jo s ponosom predstavljam mlajšim generacijam, ki se imajo namen vpisati nanjo.
Dean Cigić

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021:

  Informativni dnevi.

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021:

  Prijava za vpis v srednjo šolo.

  Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ v šolskem letu 2021/2022 poteka do 2. aprila 2021. Obrazec DZS 1.20 najdete na  naslovu e-uprave. Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021:

  Javna objava prijav.

  Javna objava številčnega stanja prijav bo do16.00 na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021:

  Morebiten prenos prijave.

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.–21. junij 2021:

  Vpis.

  Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka. Vabilo z datumom in uro vpisa prejmete po pošti na dom.

 • 1. september 2021:

  Prvi šolski dan.

   


 • Postal si 
  srednješolec.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo mesto lahko dobite
  na tel. številki 07 373 16 38 (Anita Beguš) in na e-naslovu: anita.begus@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  Na šoli je šolska kuhinja, v kateri se za dijake vsak dan pripravi topla malica. Na izbiro imajo dva menija. Dijaki malico pojedo v jedilnici z ostalimi dijaki iz razreda in šole. Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Ali je pri praktičnem pouku potrebna delovna obleka?
  Dijaki morajo imeti pri  praktičnem pouku kuharstva delovno obleko, ki je nujna zaradi varnega dela dijakov in tudi zaradi higienskih predpisov. Obleka je narejena iz materialov, ki se lahko perejo pri visokih temperaturah. Sestavljena je iz kuharske bluze, belih hlač, predpasnika, kuharske kape in nedrseče fiziološke obutve. 

  Pri praktičnem pouku strežbe je uniforma sestavljena iz črnih klasičnih hlač ali krila, bele srajce oziroma bluze, telovnika, metuljčka in elegantne obutve.

  Oblečeni v enotno delovno obleko so dijaki SŠGT Novo mesto prepoznavni tudi v javnosti, npr. na vseh tekmovanjih, različnih dogodkih in tudi v naši restavraciji.
 • Kje lahko kupim delovno obleko?
  Delovno uniformo naročite v šoli, in sicer tako, da izberemo najugodnejšega ponudnika, ki pride na šolo, da lahko dijaki vzorce pomerijo. Po meri narejene delovne obleke nato ponudnik dostavi na šolo.
 • Kako poteka praktični pouk kuharstva?
  Preoblečeni v kuharsko  uniformo se dobimo v šolski kuhinji. Učitelj najprej razloži vajo, ki je po učnem načrtu predvidena za posamezni oddelek. Dijaki se razdelijo v skupine in vsaka skupina pripravlja svojo jed. Pri delu jim učitelj demonstrira, pomaga, svetuje in nadzira delo posameznih faz procesa. Nato dijaki jedi servirajo in poskusijo. Sledi analiza dela. Na koncu kuhinjo pospravimo. Višji letniki imajo praktični pouk tudi v Gostišču na trgu – Hiši kulinarike in turizma.
 • Kako poteka praktični pouk strežbe?
  V učilnico za praktični pouk strežbe dijaki pridejo urejeni v šolski uniformi, se pozdravijo z učiteljem, ki nato pojasni teoretična izhodišča za vajo. Vaje izvajamo v skupinah ali parih, pa tudi posamično. Dijaki se naučijo rokovati s krožniki, skuhati kavo, urediti omizje s pogrinjki, izbrati ustrezno vino k hrani in ga tudi postreči, pripraviti koktajl za različne priložnosti, elegantno sprejeti in postreči gosta, se z gostom pogovarjati in ustrezno reševati morebitne pritožbe. Dijaki s pomočjo učitelja usvojijo vse potrebno znanje za življenje in delo v gostinstvu.
 • Kje se lahko zaposlim kot kuhar?
  Naši dijaki se lahko zaposlijo v različnih gostinskih obratih: restavracijskih kuhinjah, gostilnah, picerijah, obratih družbene prehrane, kot so kuhinje šol in vrtcev, menzah, bolnišničnih kuhinjah, podjetjih za catering ipd. Nekateri se odločijo in nadaljujejo svojo poklicno pot tudi v lastnem podjetju.

  Kuhar je zelo iskan poklic, zato z iskanjem zaposlitve ni težav.
 • Kje se lahko zaposlim kot natakar?
  Gostinstvo je poklic, v katerem boste zlahka našli zaposlitev na področju, ki vas najbolj zanima: lahko postanete profesionalni natakar, z izkušnjami vodja strežbe, profesionalni barman, vinski svetovalec ipd. Postanete lahko celo sam svoj šef in z dobro idejo ustvarite svoj gostinski obrat. Gostinstvo je umetnost in odpira mnogo možnosti za zaposlitev ter profesionalno in osebnostno rast.
 • Ali lahko postanem kuhar, čeprav nimam nobenega kuharskega znanja?
  Pomembno je veselje do poklica oziroma do dela, ki ga opravljate. Spretnosti, veščine in znanje pridobite z vestnim delom tako pri praktičnem pouku v šoli kot tudi pri delodajalcih. Veliko znanja lahko pridobite tudi tako, da kuhate in ustvarjate doma za svoje domače.