Predstavitev programa
GASTRONOM-HOTELIR
želim se vpisati

gastronom-hotelir

Šola, na kateri se šolaš za poklice, ki osrečujejo ljudi.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
kjer ti dajo vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoja vprašanja,
kjer usvojiš veliko praktičnih spretnosti in znanj,
kjer pridobiš spretnosti za delo z ljudmi in za ljudi,
kjer si lahko ustvarjalen,
kjer spoznavaš nove smernice v kulinariki in strežbi,
kjer lahko pokažeš, kaj znaš.

 To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA 

Šola je ena od organizacijskih enot Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Izobražujejo se dijaki iz Dolenjske, Bele in Suhe krajine ter Posavja. Majhno število dijakov omogoča, da se vsakemu posveča dovolj časa in pozornosti. Dijaki pridobivajo znanje in spretnosti v prijetnem, mirnem okolju. V zadnjih letih smo
šolo posodobili in v letošnjem šolskem letu v celoti obnovili učilnico za kuharstvo. Za dobro počutje dijakov poskrbimo tudi z okusno toplo malico.

KJE SMO?

V centru Novega mesta! Le nekaj korakov stran od glavnega križišča pri Zavarovalnici Sava in Novega trga. 

500 m od železniške postaje Center in slab kilometer od glavne avtobusne postaje.

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk se začne ob 7.50 in se zaključi do 14.00. Izvaja se na sedežu šole, na Ulici talcev 3 v središču Novega mesta, pouk športne vzgoje pa poteka v športnem parku Loka ali v športni dvorani Marof.

PREDMETNIK

KDO JE GASTRONOM-HOTELIR?

Gastronom-hotelir je naziv poklicne izobrazbe, ki jo dijak pridobi po treh letih izobraževanja v programu srednjega poklicnega izobraževanja gastronomske in hotelske storitve. Naziv v sebi skriva tri poklice: kuhar, natakar in oskrbnik. Dijak z izbiro skupine izbirnih modulov pridobi znanje in veščine za opravljanje enega od omenjenih poklicev. Posebnost izobraževanja na naši šoli je poudarek na usvajanju široke palete praktičnega znanja kuharstva, strežbe in oskrbe, zato lahko gastronom-hotelir v poklicni karieri zamenja področje dela, npr. kuhar se zaposli kot točaj v bistroju, natakar se zaposli kot picopek … Ob menjavi delovnega mesta prekvalifikacija ni potrebna.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki v treh letih izobraževanja opravijo veliko ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PUD). V 1. in 2. letniku so dijaki na praksi 5 tednov, v
zaključnem, 3. letniku, pa pol šolskega leta oz. 19 tednov. Namen PUD-a je, da dijaki v delovnem procesu pridobijo dodatne veščine in spretnosti, se navajajo na delo v skupinah, na tempo dela in se naučijo sprejemati odgovornost
za kvaliteto opravljenega dela. Šola ima sklenjenih veliko kolektivnih učnih pogodb z gostinskimi podjetji iz širšega šolskega okoliša. Dijaki vsako šolsko leto opravljajo PUD pri delodajalcu po lastni izbiri. Običajno je to delodajalec, ki deluje v bližini njihovega doma. Del PUD-a lahko dijaki opravijo tudi v šolskih delavnicah. Dijak ima možnost sklenitve individualne učne pogodbe z izbranim
delodajalcem. V tem primeru PUD vsa tri leta opravlja pri istem delodajalcu (npr. v domačem gostinskem obratu). 

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk poteka v učilnicah za strežbo in kuharstvo na šoli. Dijaki višjih letnikov pa spretnosti in znanje usvajajo tudi pri pripravi in postrežbi v šolski restavraciji Gostišče Na trgu ter pri pripravi šolske malice.  

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program gastronomske in hotelske storitve se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit obsega:
pisni in ustni izpit iz slovenščine ter 
izdelek oz. storitev in zagovor.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Uspešno opravljen zaključni izpit omogoča nadaljevanje šolanja v programih poklicno tehniškega izobraževanja (3+2):
- gastronomski tehnik (na šoli) ali
- živilski tehnik.

POSEBNOSTI

- Znanje in veščine, pridobljeni pri izbranih modulih, omogočajo opravljanje dela na različnih delovnih mestih v gostinstvu.
- Vsaka generacija z izbiro izbirnih modulov sooblikuje predmetnik 2. in 3. letnika.
- Možnost nadaljnjega izobraževanja na V. in nato še na VI. stopnji izobraževanja v isti
izobraževalni ustanovi.
- V primeru nedokončanega šolanja dijak lahko pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik kuharja ali pomočnik natakarja.

projekti in dogodki

Dijaki programa gastronom hotelir bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip

MNENJA

Maja Skubic Avsec

Ravnateljica

Srednja šola za gostinstvo in turizem je šola s 60-letno tradicijo in z bogatimi izkušnjami v usposabljanju bodočih gostinskih in turističnih delavcev.

Izobražujemo v 3 izobraževalnih programih: gastronomija in turizem, gastronomija ter gastronomske in hotelske storitve.

Naši dijaki poleg splošnega pridobijo veliko znanja iz gastronomije in turizma, dragocene so usvojene praktične veščine v kuhanju, strežbi, turizmu in v prihodnjem šolskem letu tudi oskrbi (npr. v različnih domovih, hotelih, gospodinjstvih …). Sledimo novostim in jih ustvarjalno vpeljujemo v pedagoški proces, kar našim dijakom omogoča enakovredno vključevanje na trg dela ali nadaljevanje izobraževanja na višjih, visokih šolah oz. fakultetah.

Skupaj s sodelavci in starši dijakov se trudimo ustvarjati trdno partnerstvo za vsestranski napredek nam zaupanih mladih in sooblikovati mlade v odgovorne, strpne, spoštljive osebnosti. Z razumevajočimi medsebojnimi odnosi ustvarjamo pogoje za uspeh slehernega dijaka, kajti ⎼ pomemben je vsak.

Mnenja dijakov

V šolo sem se vpisal, ker je gostinstvo eno najmočnejših gospodarskih panog in ker se dobre gostince vedno išče. Kdor naredi gostinsko šolo, ima zagotovljeno službo, ampak samo če je dober v svojem poklicu. To šolo sem izbral tudi zato,  ker v gostinstvu delam že od malih nog.
Tim Pirkovič

V bistvu  nisem vedela, na katero šolo naj se vpišem, pa mi je prijateljica priporočila gostinsko šolo. Všeč mi je, ker so profesorji prijazni, predmeti pa večinoma lahki. Najbolj všeč mi je kuharstvo, ker imamo dobro in prijazno profesorico in ker rada kuham.
Samra Velić 
 
Za gostinsko šolo sem se odločila zato, ker me zanima kuhanje oz. bi se zelo rada kaj več naučila, npr. kuhati kakšne zelo zanimive dobrote. Na šoli mi je všeč, ker nas veliko naučijo. 
Tina Rojc

Jaz sem se za gostinsko šolo odločil, ker me veseli kuharstvo. Šola mi je všeč, ker je majhna in tudi v razredu nas ni veliko, zato se bolje razumemo. Všeč mi je tudi, ker je veliko praktičnega pouka.
Nejc Žugelj

Na to šolo sem se vpisal zato, ker sem hotel postati kuhar že od mladih nog. Na šoli mi je »baš fino«.
Nik Bajc

Na tej šoli mi je zelo všeč, saj se učimo kuhati in streči. Za to šolo sem se odločila, ker želim pridobiti poklic, ki mi je zelo všeč.
Larisa Skušek

Jaz se na šoli počutim zelo dobro in mi je zelo všeč. Na to šolo sem se vpisal zato, da bi prišel do željenega poklica kuharja.
Aljaž Zgonec

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021:

  Informativni dnevi.

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021:

  Prijava za vpis v srednjo šolo.

  Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ v šolskem letu 2021/2022 poteka do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021:

  Javna objava prijav.

  Javna objava številčnega stanja prijav bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021:

  Morebiten prenos prijave.

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.–21. junij:

  Vpis.

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka. Vabilo z datumom in uro vpisa prejmete po pošti na dom.

 • 1. september 2021:

  Prvi šolski dan.

   


 • Postal si 
  srednješolec.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo mesto lahko dobite
  na tel. številki 07 373 16 38 (Anita Beguš) in na e-naslovu: anita.begus@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  Na šoli je šolska kuhinja, v kateri se za dijake vsak dan pripravi topla malica. Na izbiro imajo dva menija. Dijaki malico pojedo v jedilnici z ostalimi dijaki iz razreda in šole. Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Ali je pri praktičnem pouku potrebna delovna obleka?
  Dijaki morajo imeti pri  praktičnem pouku kuharstva delovno obleko, ki je nujna zaradi varnega dela dijakov in tudi zaradi higienskih predpisov. Obleka je narejena iz materialov, ki se lahko perejo pri visokih temperaturah. Sestavljena je iz kuharske bluze, belih hlač, predpasnika, kuharske kape in nedrseče fiziološke obutve. 

  Pri praktičnem pouku strežbe je uniforma sestavljena iz črnih klasičnih hlač ali krila, bele srajce oziroma bluze, telovnika, metuljčka in elegantne obutve.

  Oblečeni v enotno delovno obleko so dijaki SŠGT Novo mesto prepoznavni tudi v javnosti, npr. na vseh tekmovanjih, različnih dogodkih in tudi v naši restavraciji.
 • Kje lahko kupim delovno obleko?
  Delovno uniformo naročite v šoli, in sicer tako, da izberemo najugodnejšega ponudnika, ki pride na šolo, da lahko dijaki vzorce pomerijo. Po meri narejene delovne obleke nato ponudnik dostavi na šolo.
 • Kako poteka praktični pouk kuharstva?
  Preoblečeni v kuharsko  uniformo se dobimo v šolski kuhinji. Učitelj najprej razloži vajo, ki je po učnem načrtu predvidena za posamezni oddelek. Dijaki se razdelijo v skupine in vsaka skupina pripravlja svojo jed. Pri delu jim učitelj demonstrira, pomaga, svetuje in nadzira delo posameznih faz procesa. Nato dijaki jedi servirajo in poskusijo. Sledi analiza dela. Na koncu kuhinjo pospravimo. Višji letniki imajo praktični pouk tudi v Gostišču na trgu – Hiši kulinarike in turizma.
 • Kako poteka praktični pouk strežbe?
  V učilnico za praktični pouk strežbe dijaki pridejo urejeni v šolski uniformi, se pozdravijo z učiteljem, ki nato pojasni teoretična izhodišča za vajo. Vaje izvajamo v skupinah ali parih, pa tudi posamično. Dijaki se naučijo rokovati s krožniki, skuhati kavo, urediti omizje s pogrinjki, izbrati ustrezno vino k hrani in ga tudi postreči, pripraviti koktajl za različne priložnosti, elegantno sprejeti in postreči gosta, se z gostom pogovarjati in ustrezno reševati morebitne pritožbe. Dijaki s pomočjo učitelja usvojijo vse potrebno znanje za življenje in delo v gostinstvu.
 • Kolikokrat tedensko poteka praktični pouk na šoli?
  V prvem letniku je pet ur praktičnega pouka kuharstva in tri ure praktičnega pouka strežbe. Pri obojem dijaki pridobijo le osnovno znanje, potrebno za posamezni poklic. V višjih letnikih nadaljujejo v izbrani smeri kot kuharji, natakarji ali oskrbniki.

  V drugem letniku je največ praktičnega pouka, in sicer kar dvakrat tedensko. Kuhar osvoji tudi v drugem letniku nekaj znanja iz strežbe, natakar pa nekaj znanja iz kuharstva, in sicer pri izbirnih modulih, ki so peka pic, mešanje pijač, peka peciva idr.

  V tretjem letniku so dijaki pol leta na PUD-u pri delodajalcu, nato pa imajo enkrat tedensko tudi praktični pouk na šoli.
 • Kje se lahko zaposlim kot kuhar?
  Naši dijaki se lahko zaposlijo v različnih gostinskih obratih: restavracijskih kuhinjah, gostilnah, picerijah, obratih družbene prehrane, kot so kuhinje šol in vrtcev, menzah, bolnišničnih kuhinjah, podjetjih za catering ipd. Nekateri se odločijo in nadaljujejo svojo poklicno pot tudi v lastnem podjetju.

  Kuhar je zelo iskan poklic, zato z iskanjem zaposlitve ni težav.
 • Kje se lahko zaposlim kot natakar?
  Gostinstvo je poklic, v katerem boste zlahka našli zaposlitev na področju, ki vas najbolj zanima: lahko postanete profesionalni natakar, z izkušnjami vodja strežbe, profesionalni barman, vinski svetovalec ipd. Postanete lahko celo sam svoj šef in z dobro idejo ustvarite svoj gostinski obrat. Gostinstvo je umetnost in odpira mnogo možnosti za zaposlitev ter profesionalno in osebnostno rast.
 • Ali lahko postanem kuhar, čeprav nimam nobenega kuharskega znanja?
  Pomembno je veselje do poklica oziroma do dela, ki ga opravljate. Spretnosti, veščine in znanje pridobite z vestnim delom tako pri praktičnem pouku v šoli kot tudi pri delodajalcih. Veliko znanja lahko pridobite tudi tako, da kuhate in ustvarjate doma za svoje domače.
 • Ali lahko po končani srednji šoli nadaljujem šolanje?
  Seveda! Po končanem triletnem izobraževanju in pridobljeni IV. stopnji izobrazbe se lahko vpišete še v program gastronomija (t. i. »3 + 2«), opravite poklicno maturo in tako pridobite V. stopnjo izobrazbe, ki vam omogoča vpis na višje šole in fakultete.