Predstavitev programa
gastronomsko-turistični tehnik
želim se vpisati

gastronomsko-turistični tehnik

Šola, na kateri se šolaš za poklice, ki osrečujejo ljudi.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo, 
kjer ti dajo vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoja vprašanja,
kjer pridobiš spretnosti za delo z ljudmi in za ljudi,
kjer si lahko ustvarjalen,
kjer spoznavaš pestrost slovenske in mednarodne kulinarike,
kjer spoznavaš naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti v Sloveniji in tujini,
kjer se naučiš pripraviti, prodati in izpeljati turistične aranžmaje,
kjer pridobiš znanje in izkušnje za turistično vodenje in animacijo gostov,
kjer se naučiš komunicirati v slovenščini in tujih jezikih,
kjer lahko pokažeš, kaj znaš.

To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Šola je ena od organizacijskih enot Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Izobražujejo se dijaki iz Dolenjske, Bele in Suhe krajine ter Posavja. Majhno število dijakov omogoča, da se vsakemu posveča dovolj časa in pozornosti. Dijaki pridobivajo znanje in spretnosti v prijetnem, mirnem okolju. V zadnjih letih smo
šolo posodobili in v letošnjem šolskem letu v celoti obnovili učilnico za kuharstvo. Za dobro počutje dijakov poskrbimo tudi z okusno toplo malico.

KJE SMO?

V centru Novega mesta! Le nekaj korakov stran od glavnega križišča pri Zavarovalnici Sava in Novega trga. 

500 m od železniške postaje Center in slab kilometer od glavne avtobusne postaje.

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk se začne ob 7.50 in se zaključi do 14.00. Izvaja se na sedežu šole, na Ulici talcev 3 v središču Novega mesta, pouk športne vzgoje pa poteka v športnem parku Loka ali v športni dvorani Marof.

PREDMETNIK GASTRONOMIJA

PREDMETNIK TURIZEM

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk dijakov smeri gastronomija poteka v učilnicah za strežbo in kuharstvo na šoli, spretnosti in znanja pa dijaki višjih letnikov nadgradijo pri pripravi jedi in postrežbi v šolski restavraciji Gostišče Na trgu, pri pripravi šolske malice ali pri izvajanju cateringov.

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk turizma poteka v »štirici«, tako dijaki imenujejo našo učilnico turizma. Med poukom pridobivajo teoretično znanje za pripravo in izvedbo turističnih aranžmajev, oblikujejo turistične aranžmaje za različne ciljne skupine, spoznajo vodniški poklic in vse, kar potrebuje vodnik za izvedbo vodenja na terenu, spoznajo animacijo in njen pomen  za turizem,
sestavljajo animacijske programe ter spoznajo hotelsko in receptorsko delo.

Z izvedbo obveznih strokovnih ekskurzij po Sloveniji in tujini pridobljeno teoretično znanje obogatimo s praktično izvedbo na terenu.

Dijaki imajo možnost pridobivanja neprecenljivih izkušenj z udeležbo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kot so GTZ, TZS, GATUS, ter  na mednarodnih izmenjavah, ki jih organizira šola.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki v 1., 2. in 3. letniku opravijo 266 ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PUD). V 1. in 2. letniku so dijaki na praksi 2 tedna, v 3. letniku pa 3. Namen PUD-a je, da dijaki v delovnem procesu pridobijo dodatne veščine in spretnosti, se navajajo na delo v skupinah, na tempo dela in se naučijo sprejemati odgovornost za kvaliteto opravljenega dela. Šola ima sklenjenih veliko kolektivnih pogodb z gostinskimi podjetji iz širšega šolskega okoliša – gostilnami, restavracijami, hoteli. Dijaki vsako šolsko leto opravljajo PUD pri delodajalcu, ki ga sami izberejo. Običajno je to delodajalec, ki deluje v bližini njihovega doma. Del PUD-a lahko dijaki opravijo tudi v šolskih delavnicah. Dijak ima možnost sklenitve individualne pogodbe z izbranim delodajalcem. V tem primeru PUD vsa tri leta opravlja pri istem delodajalcu (npr. v domačem gostinskem obratu).

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki v 1., 2. in 3. letniku opravijo 266 ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PUD). V 1. in 2. letniku so dijaki na praksi 2 tedna, v 3. letniku pa 3. Namen PUD-a je, da dijaki v realnem delovnem okolju nadgradijo v šoli pridobljeno znanje in veščine, se navajajo na delo v skupinah in poslovno komuniciranje ter se naučijo sprejemati odgovornost za kvaliteto opravljenega dela. Šola ima sklenjenih veliko kolektivnih pogodb s turističnimi podjetji iz širšega šolskega okoliša ⎼ hoteli, hotelskimi recepcijami, turističnimi agencijami, turističnoinformacijskimi centri. Dijaki vsako šolsko leto opravljajo PUD pri delodajalcu, ki ga sami izberejo, običajno v bližini doma. Dijak ima možnost sklenitve individualne pogodbe z izbranim delodajalcem. V tem primeru PUD vsa tri leta opravlja pri istem delodajalcu.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program gastronomija in turizem se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

POKLICNA MATURA

Izobraževanje se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki obsega:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek oz. storitev in zagovor.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpišete v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim 5. predmetom iz predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Po poklicni maturi se lahko vpišete tudi na maturitetni tečaj na eni izmed gimnazij.

POSEBNOSTI

- Dijaki po končanem 1. letniku izbirajo smer izobraževanja (gastronomija, turizem).
- Izbira različnih modulov omogoča usvajanje znanj in spretnosti na različnih področjih gostinstva in turizma.
- Usposobljenost  za delo na različnih delovnih mestih v gostinstvu in turizmu ...

projekti in dogodki

Dijaki programa gastronomsko-turistični tehnik bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip

MNENJA

 

Maja Skubic Avsec

Ravnateljica

Srednja šola za gostinstvo in turizem je šola s 60-letno tradicijo in z bogatimi izkušnjami v usposabljanju bodočih gostinskih in turističnih delavcev.

Izobražujemo v 3 izobraževalnih programih: gastronomija in turizem, gastronomija ter gastronomske in hotelske storitve.

Naši dijaki poleg splošnega pridobijo veliko znanja iz gastronomije in turizma, dragocene so usvojene praktične veščine v kuhanju, strežbi, turizmu in v prihodnjem šolskem letu tudi oskrbi (npr. v različnih domovih, hotelih, gospodinjstvih …). Sledimo novostim in jih ustvarjalno vpeljujemo v pedagoški proces, kar našim dijakom omogoča enakovredno vključevanje na trg dela ali nadaljevanje izobraževanja na višjih, visokih šolah oz. fakultetah.

Skupaj s sodelavci in starši dijakov se trudimo ustvarjati trdno partnerstvo za vsestranski napredek nam zaupanih mladih in sooblikovati mlade v odgovorne, strpne, spoštljive osebnosti. Z razumevajočimi medsebojnimi odnosi ustvarjamo pogoje za uspeh slehernega dijaka, kajti ⎼ pomemben je vsak.

Mnenja dijakov

Na to šolo sem se vpisal, ker sem si že v zgodnjih letih želel naučiti se odlično kuhati in nekoč postati kuhar. Ta šola je bila meni najbližja. 
 V šoli mi je všeč kuhinja in tudi to, kako majhna je in kako preprosta je, saj ni treba »potovati« skozi nadstropja, da prideš do naslednje učilnice. 
Domen Ernest

To šolo sem izbrala zato, ker uživam v kuhanju, eksperimentiranju in seveda ker rada poskušam nove jedi. Težko se mi je bilo odločiti, ali bi izbrala smer turizem ali gastronomijo, ampak je na koncu več »plusov« dobila gastronomija. Do zdaj sem se na tej šoli naučila že zelo veliko, še posebej takih stvari, ki mi bodo v življenju prišle prav, čeprav me bo pot mogoče ponesla drugam. Dobra značilnost te šole je, da nas pripravljajo na samostojno življenje in občutimo, da je učiteljem mar za nas. In kot pravijo –  ljubezen gre skozi želodec.
Neža Marjetič

Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, smer gastronomija, sem izbrala, saj me je to že od malega zanimalo in veselilo, seveda pa je zanimiv tudi turizem. Kar mi je najbolj všeč v času izobraževanja na srednji šoli za gostinstvo in turizem, pa je to, da preko gastronomije in turizma spoznavamo različne dele sveta in
kulture ter jih spoznamo v novi, še nepoznani luči. 
Ana Boh

Sama sem vedno rada ustvarjala v kuhinji in občutila strast do kuhanja, kar me je privedlo do odločitve, da lahko mogoče postanem nekoč naslednja Ana Roš. Na šoli mi je všeč, da se dobro razumem s profesorji in tudi z ostalimi učenci. Uživam tudi v  praktičnem pouku kuharstva in strežbe, ki mi širi pogled na svet gastronomije.
Nika Štefanič

Na to šolo sem se vpisal, ker sem se že od prvega razreda dalje videl kot gastronoma, natančneje kot kuharja. Razlog je bil, da zelo rad jem hrano, in sedaj si jo lahko pripravim tudi sam. V šoli mi je všeč, da se lahko povežemo tudi z dijaki iz drugih letnikov.
Matic Brinovar Bohorč

Na šolo sem se vpisala z željo, da se naučim še veliko novega o gastronomiji. Najbolj všeč na šoli mi je nova učilnica za kuharstvo, Všeč mi je tudi, ker imamo prijazne profesorje in toplo kuhano malico.
Karisa Hribar

Naša šola mi je všeč, ker je majhna in unikatna in se skoraj vsi poznamo. Na smeri turizem mi je všeč, ker nam profesorica vedno pričara prečudovite ekskurzije, ki so zelo zanimive tudi zato, ker nam profesorica tudi veliko pove iz svojih izkušenj oz. izletov, ki jih je že doživela.
Lina Ovnik

Na šoli sta mi najbolj všeč praktični pouk, ki ga izvajamo vsak teden, in praktično usposabljanje pri delodajalcu, saj lahko izberemo katero koli turistično agencijo ali pa hotel, v katerem bi radi delali, imamo pa tudi stik s strankami, kar je pri našem delu še posebej pomembno. Tako strokovne kot fakultativne ekskurzije so ena izmed stvari, ki me je prepričala k vpisu na to šolo, saj imamo tako možnost, da spoznamo nove kraje, različne kulture, zgodovino mest in držav, o katerih se predhodno učimo in pogovarjamo pri praktičnem pouku. Na šoli se učimo v štiriletnem programu na smeri turizem kar tri tuje jezike (angleščino, nemščino in italijanščino). Za katero koli službo se bomo odločili, nam bodo jeziki prišli prav. To sem ugotovila na praksi v Grand hotelu Portorož, saj sem se z gosti lahko pogovarjala v njihovem maternem jeziku – največkrat je to bila italijanščina. Sodelovala sem na različnih tekmovanjih iz smeri turizma (TZS, GTZ, Gatus, Mladi turistični vodnik) in tako pridobila še dodatno znanje in izkušnje ter spoznala veliko novih prijateljev iz Slovenije in iz drugih držav, s katerimi sem še zdaj v stiku.
Sara Milanović

Vesel sem, da sem se odločil vpisati na to šolo, saj so profesorji zelo prijazni in nas spodbujajo. Prav tako smo prijazni tudi dijaki in si z veseljem pomagamo. Sam program je zanimiv in ni pretežak, če pa nam kaj ne gre, profesorji z veseljem priskočijo na pomoč. Če bi se moral še enkrat odločiti za srednjo šolo, bi z veseljem spet izbral srednjo šolo za gostinstvo in turizem, saj svoje odločitve niti najmanj ne obžalujem.
Jan Kravcar

Naša srednja šola mi je zelo všeč, ker so profesorji zelo spoštljivi, ustrežljivi, prijazni in nam pomagajo, ko imamo kakšne težave. Zelo všeč pa mi je tudi, da nas učijo, kako delati v skupini, saj smo tako bolj povezani.
Lea Movern

Všeč mi je, da šola pokriva široko področje znanja. Učenje kar treh tujih jezikov je zelo dobro, saj mi bo znanje angleščine, nemščine in italijanščine prišlo zelo prav. Ker šola pokriva tako široko področje, to olajša nadaljnje izobraževanje, saj se lahko usmerimo v več različnih smeri. Zelo so mi všeč tudi potovanja, o katerih menim, da so dobra iztočnica za pridobivanje novega znanja in izkušenj. Mislim, da lahko na SŠGT Novo mesto pridobim veliko znanja, a tudi praktičnih izkušenj.
Dunja Zgonc

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021:

  Informativni dnevi.

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021:

  Prijava za vpis v srednjo šolo.

  Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ v šolskem letu 2021/2022 poteka do 2. aprila 2021. Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021:

  Javna objava prijav.

  Javna objava številčnega stanja prijav bo do 16.00 na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021:

  Morebiten prenos prijave.

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.–21. junij 2021:

  Vpis.

  Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega
  postopka. Vabilo z datumom in uro vpisa prejmete po pošti na dom.

 • 1. september 2021:

  Prvi šolski dan.

   


 • Postal si 
  srednješolec.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo mesto lahko dobite
  na tel. številki 07 373 16 38 (Anita Beguš) in na e-naslovu: anita.begus@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  Na šoli je šolska kuhinja, v kateri se za dijake vsak dan pripravi topla malica. Na izbiro imajo dva menija. Dijaki malico pojedo v jedilnici z ostalimi dijaki iz razreda in šole. Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Ali je pri praktičnem pouku potrebna delovna obleka?
  Dijaki morajo imeti pri  praktičnem pouku kuharstva delovno obleko, ki je nujna zaradi varnega dela dijakov in tudi zaradi higienskih predpisov. Obleka je narejena iz materialov, ki se lahko perejo pri visokih temperaturah. Sestavljena je iz kuharske bluze, belih hlač, predpasnika, kuharske kape in nedrseče fiziološke obutve. 

  Pri praktičnem pouku strežbe je uniforma sestavljena iz črnih klasičnih hlač ali krila, bele srajce oziroma bluze, telovnika, metuljčka in elegantne obutve. 

  Pri praktičnem pouku turizma so dijaki oblečeni v delovno obleko. Zakaj?

  V poslovnem svetu je poleg strokovnosti pomemben tudi zunanji videz, ki ima pomemben vpliv na uspešnost posameznika in podjetja. Osebna urejenost je prvi pogoj za uspešno komuniciranje in tisti, ki se potrudijo za svoj videz, so tudi vestni pri svojem delu.

  Delovna obleka obsega:
  - za dijake: temno moder suknjič in hlače, belo srajco, zeleno kravato in primerno obutev;
  - za dijakinje: temno moder suknjič in krilo/hlače, belo srajco, zeleno kravato in primerno obutev.

   Oblečeni v enotno delovno obleko so dijaki SŠGT Novo mesto prepoznavni tudi v javnosti, npr. na vseh tekmovanjih, različnih dogodkih in tudi v naši restavraciji oz. vodenju po Novem mestu.
 • Kje lahko kupim delovno obleko?
  Delovno uniformo naročite v šoli, in sicer tako, da izberemo najugodnejšega ponudnika, ki pride na šolo, da lahko dijaki vzorce pomerijo. Po meri narejene delovne obleke nato ponudnik dostavi na šolo.
 • Kako poteka praktični pouk kuharstva?
  Preoblečeni v kuharsko  uniformo se dobimo v šolski kuhinji. Učitelj najprej razloži vajo, ki je po učnem načrtu predvidena za posamezni oddelek. Dijaki se razdelijo v skupine in vsaka skupina pripravlja svojo jed. Pri delu jim učitelj demonstrira, pomaga, svetuje in nadzira delo posameznih faz procesa. Nato dijaki jedi servirajo in poskusijo. Sledi analiza dela. Na koncu kuhinjo pospravimo. Višji letniki imajo praktični pouk tudi v Gostišču na trgu – Hiši kulinarike in turizma.
 • Kako poteka praktični pouk strežbe?
  V učilnico za praktični pouk strežbe dijaki pridejo urejeni v šolski uniformi, se pozdravijo z učiteljem, ki nato pojasni teoretična izhodišča za vajo. Vaje izvajamo v skupinah ali parih, pa tudi posamično. Dijaki se naučijo rokovati s krožniki, skuhati kavo, urediti omizje s pogrinjki, izbrati ustrezno vino k hrani in ga tudi postreči, pripraviti koktajl za različne priložnosti, elegantno sprejeti in postreči gosta, se z gostom pogovarjati in ustrezno reševati morebitne pritožbe. Dijaki s pomočjo učitelja usvojijo vse potrebno znanje za življenje in delo v gostinstvu.
 • Kolikokrat tedensko poteka  praktični pouk na šoli?
  V prvem letniku je praktičnega puka le 34 ur (turizma, strežbe in kuharstva). V ostalih letnikih pa je praktičnega pouka več, in sicer poteka celo šolsko leto. V drugem letniku je dvakrat tedensko, v tretjem in četrtem letniku pa enkrat tedensko.

  Praktični pouk poteka istočasno za smer gastronomije (kuharstvo ali strežba) in za smer turizma.
 • Koliko je praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in pri katerem delodajalcu ga lahko opravljam?
  Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu je v prvem letniku 14 dni, v drugem in tretjem pa tri tedne. Delodajalec, ki zagotavlja vse pogoje za to, da dijak lahko pridobi potrebne kompetence za svoj poklic, in ima z našo šolo sklenjeno pogodbo, lahko sprejme dijake na opravljanje PUD-a. Najpogosteje dijaki izberejo gostinsko nastanitveni obrat ali turistično agencijo v bližini svojega doma.

  Če dijaki želijo, lahko PUD opravljajo kjerkoli v Sloveniji ali celo v tujini. Pred leti so dijaki opravljali PUD na Hrvaškem na otoku Krk.
 • Kje se lahko zaposlim kot kuhar?
  Naši dijaki se lahko zaposlijo v različnih gostinskih obratih: restavracijskih kuhinjah, gostilnah, picerijah, obratih družbene prehrane, kot so kuhinje šol in vrtcev, menzah, bolnišničnih kuhinjah, podjetjih za catering ipd. Nekateri se odločijo in nadaljujejo svojo poklicno pot tudi v lastnem podjetju.

  Kuhar je zelo iskan poklic, zato z iskanjem zaposlitve ni težav.
 • Kje se lahko zaposlim kot natakar?
  Gostinstvo je poklic, v katerem boste zlahka našli zaposlitev na področju, ki vas najbolj zanima: lahko postanete profesionalni natakar, z izkušnjami vodja strežbe, profesionalni barman, vinski svetovalec ipd. Postanete lahko celo sam svoj šef in z dobro idejo ustvarite svoj gostinski obrat. Gostinstvo je umetnost in odpira mnogo možnosti za zaposlitev ter profesionalno in osebnostno rast.
 • Ali lahko postanem kuhar, čeprav nimam nobenega kuharskega znanja?
  Pomembno je veselje do poklica oziroma do dela, ki ga opravljate.  Spretnosti, veščine in znanje pridobite z vestnim delom tako pri praktičnem pouku v šoli kot tudi pri delodajalcih. Veliko znanja lahko pridobite tudi tako, da kuhate in ustvarjate doma za svoje domače.